Engures novads

FOTO: Aizvadīta senioru balle Engurē07-08-2018

28. jūlijā Engures senioru apvienība rīkoja pensionāru pasākumu brīvdabas estrādē “Auniņparks”. Uz pasākumu tika aicinātas pensionāru sadraudzības grupas no tuvākiem un tālākiem novadiem.

Tālākie viesi, kuri mūs iepriecināja ar priekšnesumiem, brauca no Ādažiem. Tā bija iespēja baudīt dziesmas vīru vokālā ansambļa, kura vadītājs ir komponists Gunārs Freidenfelds, izpildījumā. Kuplā skaitā dejoja arī senioru tautisko deju kolektīvs “Dēka” no Ādažiem, vadītāja Liene Gailāne un Tukuma deju studijas “Demo” meitenes, vadītāja Liene Bēniņa.
 
Pasākuma scenārija autores bija Engures senioru apvienības dalībnieces Vija Veita un Dzintra Novika, kuras bija arī pasākuma vadītājas. Vija bija iejutusies Jūras mātes tēlā.
Pēc priekšnesumiem Engures senioru apvienības vadītāja Silvija Sokolovska aicināja visus uz lašu zupu. Par gardo zupu paldies sakām skolas pavārītei Dainai!
Pēc gardās maltītes pasākums turpinājās nu jau uz deju grīdas, kur par muzikālo noformējumu parūpējās Vilnis un Normunds no Sabiles!
 
Paldies visiem, kas palīdzēja noorganizēt šo pasākumu – senioru apvienības komandai, kultūras daļai, īpašs paldies Līgai Novikai un pasākuma vadītājām Vijai un Dzintrai. Paldies Engures pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu. Kā arī pateicība visiem ciemiņiem, kas ieradās, īpaši Jaunpils senioriem, kas ieradās patiesi kuplā skaitā.
 
 

<< Atpakaļ