Engures novads

FOTO: Engurē atklāj jaunās bibliotēkas telpas12-04-2017

Otrdien, 11. aprīlī, Engures kultūras nama telpās 1. stāvā atklāja labiekārtoto Engures bibliotēku.

Bibliotēka ir vieta, kur satikties, gūt jaunas zināšanas - tā ir zinību krātuve. Mainās gadsimti, mainās lasīšanas paradumi, nāk jaunas tehnoloģijas, bet grāmata tomēr paliek. Grāmatas pārdzīvo savus autorus un saglabā liecības par savu laiku. Pateicoties bibliotēkas rekonstrukcijas ERAF projekta vadības grupai un visiem, kuri pielika roku, lai jaunās telpas izskatītos tādas, kādas tās ir šobrīd, Engurē atkal kļuvis par vienu sakoptu un labiekārtotu vietu vairāk.
 
Jaunajās bibliotēkas telpās ir iekārtotas vietas datoru lietotājiem, kuri ar interneta lasītavas bibliotekāres Ligitas palīdzību var sagatavot nepieciešamos literatūras sarakstus skolēniem un studentiem mācībām. Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma, par novada Domes noteiktu samaksu, bibliotekāre sameklēs un veiks jūsu tematiskā pieprasījuma izpildi, piemēram informācijas atlasīšanu bibliotēkas datu bāzēs, sastādīs bibliogrāfiskos sarakstus kā arī nosūtīs uz norādītajiem e-pastiem. Tāpat interneta izmantotāji var lūgt palīdzību saņemt nepieciešamo informāciju pieejamajās bezmaksas divās datu bāzēs: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka, kā arī novadpētniecības kopkatalogos. Ir iespēja saņemt konsultācijas un lietotāju apmācību dažādu informācijas resursu izmantošanā un IT pamatprasmēs kā arī saņemt konsultācijas un palīdzību, izmantojot internetā piedāvātos e-pakalpojumus, tādus kā lattelecom, e-elektrum, e-banka u.c., izmantot kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus.
 
Citā telpā grāmatas ērti izkārtotas plauktos, tur notiek grāmatu un periodikas izsniegšana lietošanai uz vietas vai mājās, var iegūt informāciju par bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem, izmantojot elektronisko kopkatalogu , kā arī ir iespēja pasūtīt nepieciešamās grāmatas no citām bibliotēkām. Šo pakalpojumu īpaši iecienījuši skolēni un studenti.
 
Bibliotēkas telpās ir arī atsevišķa telpa bērniem, lai tajā netraucēti varētu darboties paši mazākie lasītāji. Jāpiebilst, ka šo bērniem domāto telpu vēlāk vakaros varēs izmantot arī tie bērni, kuri mammām un tētiem būs atnākuši līdzi uz pašdarbnieku mēģinājumiem kultūras namā. Bibliotēkā regulāri notiek sadarbība ar pagasta pirmsskolas bērnudārzu “Spārīte”, kura audzēkņu grupiņas iepazīstas ar bibliotēku, iegūst informāciju par grāmatām un to lasīšanu, bibliotēkas piedāvātajām iespējām un to izmantošanu. 2016.gadā bibliotēkā notika trīs bērnu pasākumi, kurus apmeklēja vairākas bērnudārza audzēkņu grupiņas. Bibliotēkā tika iekārtota arī bērnudārza grupiņas „Zemene” bērnu darbu izstāde veltīta jūras tēmai ar nosaukumu „Saglabāsim mūsu jūru tīru”. Jaunākā un skolas vecuma bērni tiek iesaistīti „ Bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatu lasīšanā, analizēšanā, anketu aizpildīšanā. Arī vecāki bieži vien izlasa arī Bērnu žūrijas piedāvātās grāmatas, apspriež tās, aizpilda aptaujas anketas. Skolēni regulāri izmanto bibliotēkas krājumus, kā arī saņem konsultācijas projektu nedēļas laikā, kā arī obligātās literatūras saņemšanai.
 
Arī pieaugušie apmeklētāji - Grāmatu draugi ne tikai no Engures, bet arī Bērzciema, Ķesterciema, Plieņciema, Apšuciema un Rideļiem labprāt apmeklē viņiem noorganizētos braucienus uz muzejiem un citām kultūras iestādēm – Gaismas pili Rīgā, Džūkstes pasaku muzeju, Durbes pili, Šokolādes muzeju Pūrē, Kandavas muzeju, Annas Brigaderes muzeju Tērvetes „Sprīdīšos”, Tērvetes pilskalnu, Dobeles baznīcu un pilsdrupas, kā arī katru gadu braucam uz Grāmatu svētkiem. Arī bibliotēkā notiek muzikāli dzejiski pasākumi, kuros esam tikušies ar dzejniekiem Maritu Snipki, notika dzejniekam Imantam Ziedonim veltīta dzejas pēcpusdiena, dzejas dienu pasākums ar dzejnieci Daigu Lapāni un dziesminieku Jāni Cirveli, Ziemassvētku pasākums lasītājiem, kurā savu mīļlietiņu kolekciju – zilonīšus, izstādīja engurniece Gita Bramane, muzikāli dzejiska pēcpusdiena kopā ar mūsu novadniecēm Sarmu Upesleju un Anitu Stikāni, kā arī tika noorganizēta radošā darbnīca, kurā ikviens interesents, gatavojoties Lieldienām, varēja mācīties krāsot olas dekupāžas tehnikā. Arī šogad plānojam piedāvāt dažādus izglītojošos un tematiskus pasākumus brīvā laika pavadīšanai dažāda vecuma cilvēkiem.
 
Engures bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu, pašu veidotu un citu informācijas resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu apmeklētāju un iedzīvotāju grupu izglītības un mūžizglītības, informācijas un personības pilnveides vajadzības, ieskaitot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
 
Projekta "Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana" Nr. 16-08-AL01-A019.2201-000004 kopējās izmaksas ir 48236,16 eiro, publiskais finansējums 40023,90 eiro.
 
 
Indra Gīle,
Foto: Kristaps Zaļkalns
 

<< Atpakaļ