Engures novads

FOTO: Engures kultūras namam 5531-05-2017

13. maijā daudzu bijušo un esošo engurnieku ceļi veda uz Engures kultūras namu, kur notika Engures kultūras nama jubilejas svinības.

. Ar radošiem sveicieniem savu namu sumināja pašdarbības kolektīvi TDK “Ungurs”, “Jadals”, dziedošā apvienība “Ziemeļvējš”, līnijdeju kolektīvs “Dzintarkrasts”, deju grupas “Redas” un “Zelta pērles”, un citi. Sveicēju vidū bija arī kaimiņi no Rojas, Mērsraga, Šlokenbekas. Tika teikts PALDIES bijušajiem kultūras nama vadītājiem un esošajiem kolektīvu vadītājiem par ieguldījumu Engures kultūras dzīves attīstībā. Samtainā Daumanta Kalniņa balss piepildīja ne tikai kultūras nama zāli, bet ikviena apmeklētāja sirdi. Engures novada dome un Engures pagasta pārvalde visiem vēlēja izbaudīt SAVUS svētkus, kaut uz brīdi aizmirst ikdienu.
 
Dzirkstošas sarunas, fotografēšanās, dejas gan balles, gan saldo 80. gadu mūzikas ritmos turpinājās līdz pat rīta gaismai, kad nams no pēdējiem sveicējiem atvadījās ar Engures vidusskolas apsveikuma vārdiem: “Daudz gadu tā jau stāvu un mierīgs noskatos, cik engurnieku paaudzes man garām aizsoļos…”
 
Uz tikšanos jaunos, radošos pasākumos!
 
Engures kultūras nama kolektīvs
 
 

<< Atpakaļ