Engures novads

FOTO: Engures novadā piemin Lāčplēša dienu (papildināts)12-11-2013

Pirmdien, 11. novembrī, Lapmežciemā, Engurē un Smārdē pagastu svētvietās ar skolēnu līdzdalību un priekšnesumiem notika Lāčplēšdienas pasākumi.

Lāčplēša dienas noskaņas novadā uzplaiksnīja plkst.12, kad Lapmežciema tautas namā iedzīvotāji varēja vērot filmas "Bermonteāde" un "Atmodas antoloģija". Iestājoties mijkrēslim pl.16 lapmežciemnieki pulcējās pie Lāčplēša ordeņa kavaliera Augusta Muižuļa piemiņas akmens. Uz Engures Mūzikas skolas pārstāvju pūšamo instrumentu priekšnesumu "fona", jaunsargiem godinot svētvietu, izskanēja svinīgās uzrunas, kuru vidū bija arī Muižuļa piederīgo atmiņas. Tad jaunieši aizdedza lāpas un lēnā solī devās uz Ragaciema kapiem.
 
Pl. 17 ierindā bija engurnieki, kas jaunsargu vadībā pulcējās netālu no Engures baznīcas pie kapiem. Pieņemoties spēkā dienas tumšajai pusei, attiecīgi Engurē ar lāpām un svecītēm pulcējās vairāk iedzīvotāju. Starp viņiem līdzīgi kā Lapmežciemā pārsvarā bija jaunieši un vecāki ar bērniem. Sekoja skaists lāpu gājiens cauri visam Engures ciemam.
 
Pl. 18 Smārdē brāļu kapos pie izgaismotā Kārļa Zāles veidotā pieminekļa pulcējās rekordskaits iedzīvotāju, lai pieminētu varoņus. Izskanot Engures novada priekšsēdētāja Gundata Važas un Milzkalnes tautas nama vadītājas Ilzes Vekšinas runām, uzstājās Smārdes pamatskolas skolēni. Iedzīvotāji, vienojušies dziesmās, ar lāpām un ziediem burtiski bija ielenkuši pieminekli, ko godināja skolēni ar Latvijas Valsts karogu un Engures novada karogu. Pasākuma noslēgumā iedzīvotāji varēja iemalkot siltu tēju, par ko bija parūpējusies pašvaldības komunālā daļa.
Liels paldies pasākuma dalībniekiem Smārdes pamatskolas kolektīvam par vēsturiski saturisko un māksliniecisko priekšnesumu un Tukuma senioru korim "Skandīne"  (diriģente G.Vanaga) par skanīgo atbalstu mūsu pasākumā!
 
Paldies visiem, kas atnāca un ieklausījās. Mums visiem ir jāturas kopā. 
Foto: Kristaps Zaļkalns
 

<< Atpakaļ