Engures novads

Latvijas 99. gadadienas svinības Lapmežciemā24-11-2017

Lai kopīgi atzīmētu Latvijas 99. dzimšanas dienu,18. novembra pievakarē lapmežciemnieki pulcējās tautas namā.

 Svētku uzrunu teica Engures domes priekšsēdētājs Gundars Važa un novēlēja katram savā vietā uzticēto darbu darīt pēc labākās sirdsapziņas un vēl vairāk. Arī Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks savā svētku vēlējumā katru klātesošo aicināja savos darbos, domās, mācībās, jebkurā dzīves sfērā augt un darboties virs viduvējības līmeņa. Likumsakarīgi, ka tieši par to ar Atzinības rakstiem un piemiņas dāvanām tika sveiktas Lapmežciema iedzīvotājas: Rita Valeine – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību; Benita Egle – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā. Arī svētku koncertstāstā “Dzintara zemē dzintara ļaudis” skatītāji kopīgi ar koncerta dalībniekiem centās izprast – vai dzintara mirdzums meklējams plašajā pasaulē, varbūt ikdienas pelēkumā to varam ienest paši ar saviem darbiem un attieksmi? Paldies Dzintara ļaudīm, kuri šo vēstījumu savās radošajās izpausmēs nesa skatītājiem: dejojošajiem jūras viļņiem: VPDK “Svīta”, TDA “Uguntiņa”, Lapmežciema pamatskolas 3.-4.kl. deju kolektīvam; skanīgajām jūras balsīm: Lotei Voiskai, Elīzai Čašai, Gintam Andžānam, Mārcim Vasiļevskim, Lapmežciema vokālajiem ansambļiem “Selga” un “Liedags”, jaunatklātajiem dzintara graudiem: Lapmežciema amatierteātrim, kurš piedzīvoja savu pirmo uzstāšanos un, plānojot tālākus darbus, gaida jaunus dalībniekus. Lai dzintara gaisma mūsos saglabājas arī ikdienā! 
 

<< Atpakaļ