Engures novads

FOTO: Mūsu vēsturnieks Kristaps Pildiņš pasniedz Kara muzeja dāvanu Smārdes bibliotēkai02-02-2018

Piektdien, 2. februārī, Smārdes bibliotēkā viesojās Kara muzeja darbinieks Kristaps Pildiņš. Smārdē uzaugušais jaunais vēsturnieks bibliotēkai dāvināja trīs tikko klajā laistas Kara muzeja grāmatas, vienā no kurām atrodams arī Kristapa raksts par Militāro darbību tepat pie Smārdes 1. pasaules karā un Latvijas Neatkarības karā.

Pildiņa publikācija atrodama 18. Latvijas kara muzeja gadagrāmatā, kas veltīta Latvijas simtgadei.
 
Vizuāli pievilcīga, ilustrācijām un unikāliem faktiem bagāta ir grāmata "75 priekšmetu stāsti par Latviju Pirmajā pasaules karā". Tāpat Smārdes bibliotēkas plauktus papildinās arī konferences izdevums “Demokrātiskie procesi Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917. gadā: politiskie, militārie, sociālie un kultūras aspekti”.
 
Dāvinājumu pieņēma Smārdes bibliotekāre Gunta Frišfelde.
 
Pildiņš norāda, ka tāpat kā jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir jāzina savas valsts vēsture, tāpat katras konkrētās vietas iedzīvotājam vajadzētu zināt vismaz apvidus vēsturi, kurā pats izcēlies. "Smārde un tās apkārtne 20. gadsimtā bijusi viens no lielvaru militāro sadursmju epicentriem un tai ir redzama loma arī Latvijas Neatkarības karā," stāsta Pildiņš. "Tāpēc arī tapa raksts par cīņām pie Smārdes 1. Pasaules kara un Latvijas Neatkarības kara laikā, lai izceltu Smārdes nozīmi un atgādinātu par tiem varoņiem, kuri cīnījās šeit par Latvijas neatkarību," Kristaps skaidro savas publikācijas mērķi.
 
Vēlamies izteikt pateicību Kristapam Pildiņam par patriotismu pret savu pagastu un novadu, pētot, apkopojot un grāmatā (!) publicējot vēsturiskus datus par Smārdes pagastu. Paldies par vērtīgo dāvinājumu Latvijas Kara muzejam, tā direktorei Aijai Fleijai un Direktora vietniekam pētniecības darbā Jurim Ciganovam.
 
Kristaps Zaļkalns 
 

<< Atpakaļ