Engures novads

Piedalies Engures novada pašvaldības fotokonkursā "Kalendārs 2021"30-01-2020

Engures novada dome rīko konkursu ar mērķi: interesantu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Engures novada fotogrāfiju atlase Engures novada pašvaldības kalendāru izgatavošanai.

Konkursā var piedalīties ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām.
 
Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
Fotoattēlam jāraksturo Engures novads
Fotogrāfijai jābūt JPEG formātā, vismaz 800x600 pikseļu lielai.
Fotogrāfijai jābūt oriģinālai un iesniedzēja fotografētai.
Fotogrāfijai jābūt uzņemtai pēdējo 2 gadu laikā, līdz iesniegšanas termiņam.
Fotogrāfija var būt gan krāsaina, gan melnbalta.
 
Fotogrāfiju iesniegšana:
Pieteikums (pielikums Nr.1) iesniedzams elektroniski, sūtot uz e-pastu ilze.sterina@enguresnovads.lv ar norādi fotokonkursam, vai jānogādā personīgi USB zibatmiņas datu  nesējā Jaunā ielā 9, Smārdes pagastā, Engures novadā. Sīkākai informācijai vērsties pie sabiedrisko attiecību speciālistes Elīnas Zaļkalnes, Tālr. 63107214, 24207283, elina.zalkalne@enguresnovads.lv.
Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2020. gada 12. oktobrim.
Fotogrāfiju iesūtītājs, iesniedzot pieteikumu ar fotogrāfijām, apliecina, ka šīs fotogrāfijas ir viņa paša darbs. Fotogrāfiju iesūtītājs uzņemas atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties ar iesūtītā darba publicēšanu.
  
Pretendenti, kuri konkursa kārtībā tiek atzīti par uzvarētājiem, saņems naudas balvu:
1.  vieta - EUR 100.00
2.  vieta - EUR 60.00
3.  vieta - EUR 40.00
 
Pēc žūrijas vērtējuma var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas.
 
Lasīt vairāk - Konkursa nolikums un pieteikuma anketa
 

<< Atpakaļ