Engures novads

Jauns mākslas konkurss "Engures pēda"07-02-2019

Radošā apvienība “Pērle rada” sadarbībā ar “Engures Tehnoloģiju Centru” aicina pieteikties Engures novada iedzīvotājus un tos, kas strādā un/vai mācās Engures novadā. Darbu iesniegšanas termiņš 28. marts.

Konkursa mērķis: Konkurss tiek rīkots par godu Latvijas piejūras ciemam Engure. vēlamies veicināt sabiedrības iesaisti mūsdienīgu grafisko zīmju veidošanā un realizācijā Engures novadā, KAS ATTAINO Dzīvi ŠEIT.
 
Tēma: Engures pēda pasaules kontekstā mūsdienīgā skatījumā. Izmantotās tehnikas – grafika vai grafitti.
 
Konkursa uzdevums:
– veicināt māku attēlot domu, sajūtu un noskaņu laikmetīgās, vienkāršās, viegli nolasāmās grafiskās zīmēs;
– iesaistīt dalībniekus engures vides iepazīšanā, ļaut apzināt savas dzīvesvietas kultūras un tradīciju bagātības;
– vietējā kopienā ROSINĀT domu apmaiņu par LAIKMETĪGĀS Engures identitāti.
 
Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties visi Engures novada iedzīvotāji un tie kas strādā un/vai mācās Engures novadā. Konkursa darbu vērtēšana notiks sekojošās kategorijās:
– bērni līdz 11 gadiem ieskaitot;
– pusaudži 12-18 gadi;
– pieaugušie 19 gadi un vecāki.
 
Vizuālās mākslas darbi:
– grafika (A4 vai A3 formāts) Grafikas darbs ar melnu krāsu uz balta papīra, bez toņu pārejām;
– graffiti (A3 formāts) Graffiti darbs realizēts ar krāsainajiem flomasteriem uz balta papīra.
 
Konkursa darbu iesniegšana:
Darbu iesniegšanas termiņš 28. marts.
Darbus iesniedz nosūtot tos uz adresi:
“Pērle rada”
Jūras iela 66, Engure
LV-3113
 
Konkursa koordinatore:
Daina Dubra,
tālrunis - 26565812,
e-pasts: info@perlerada.com
 
Konkursa nolikums atrodams ŠEIT. 
Radošās apvienības "Pērle rada" mājaslapa www.perlerada.com

<< Atpakaļ