Engures novads

LAPMEŽCIEMAM - 500!26-03-2015

Šogad Lapmežciemam aprit 500 gadu jubileja (1515. – 2015.). 16. maijā svētku programmas ietvaros notiks arī Muzeju nakts pasākumi!

“Muzeju nakts” 2015. gada 16. maijā.
 
Moto : “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (J.Rainis)
 
Svētku programma
17.00 Tukuma un Jūrmalas pilsētas apvienotā pūtēju orķestra brauciens no Bigauņciema līdz Ragaciemam- muzikāls aicinājums uz svētku pasākumu
17.30 Svētku atklāšana pie lielā ozola “Austrums” pretī skolai
17.50 Piemiņas zīmes atklāšana pie Tautas nama
Gājiens uz estrādi pūtēju orķestra pavadībā
 
18.00 Svētku pasākums “No pagātnes līdz mūsdienām”
Pasākuma vadītājs - Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis
1. ‘’Vācu ordeņa mestrs Livonijā Voltērs fon Pletenbergs pasniedz tiesnesim Ansim Gailim lēņu rakstu par zemes gabalu piešķiršanu Lapmežciemā’’
2. Folkloras kopas “Vilkači” koncerts
3. Pagasta pašdarbības kolektīvu priekšnesumi:
* folkloras ansamblis “Liedags””
* sieviešu ansamblis “Selga”
* deju kolektīvs “Brīze”
* pirmskolas grupu dejotāji
4. Pūtēju orķestra priekšnesums
5. Kopas “Vilkači” seno cīņu paraugdemonstrējumi
6. Senās spēka un veiklības spēles lieliem un maziem:
* cirvju, šķēpu un nažu mešana mērķī
* šaušana ar loku
7. Piemiņas monētu ‘’Lapmežciems 500’’ kalšana, sadarbībā ar suvenīru kalēju Jāni Banku
8. Svētku cienasts un balle, spēlēs “Lustīgais blūmīzers”
 
Muzejā
 
1. Valsts arhīva vēstures doktores Mārītes Jakovļevas veidotās izstādes:
  • “Kurzemes un Zemgales hercogiste no hercoga Gotharda līdz hercoga Jēkaba laikiem”
  •  “Lapmežciema un apkārtnes senie dokumenti”
 
2. Pagasta mākslinieku darbu izstāde
3. Ekspozīciju apskate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ