Engures novads

Līdz 11. aprīlim vēl var pieteikties konkursam „Mazais Cālis 2014”08-04-2014

Pagājušajā gadā Engures kultūras nama darbiniecēm sadarbība ar Engures izglītības iestāžu vadītājiem radās ideja par Engures novada mazo vokālistu konkursu „Cālis”. Konkursa mērķis – vienots novada pasākums, kas apvienotu visus Engures novada pagastus.

Tā kā Engures mazie dziedātāji bija liels pulks, Engurē tika rīkots „Mazais Cālis”, lai noskaidrotu 5 skanīgākos dziedātājus, kas tālāk piedalīsies lielajā novada konkursā. Arī šogad tiek rīkots Engures pagasta mazo vokālistu konkurss „Mazais Cālis 2014” Engures kultūras namā. Konkurss notiks 20.aprīlī, lai mazie dziedātāji iepriecinātu Engures iedzīvotājus tieši Lieldienās. Un skanīgākie cāļi pārstāvēs Engures pagastu novada konkursā „Engures novada Cālis 2014” Lapmežciemā.
 
NOLIKUMS
 
Konkursa norises laiks un vieta:
2014.gada 20.aprīlī plkst.12 :00
Engures Kultūras namā
 
Organizators:
 
Engures Kultūras nams
 
Mērķis:
 
Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas. Pilnveidot mazo vokālistu
skatuves kultūru, uzstāšanās prasmi un bagādināt mūzikas pedagogu jaunradi un izvirzīt 5-7 dalībniekus pārstāvēt Engures pagastu Engures novada mazo vokālistu konkursā «Cālis 2014» 26.aprīlī Lapmežciemā.
 
Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
 
1. Konkursā var piedalīties pirmskolas vecuma bērni.
2. Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2014. gada 11.aprīlim pl.15.00 jānosūta uz
e-pastu : baiba.dorne@enguresnovads.lv vai personīgi jāiesniedz Engures Kultūras namā (pieteikuma anketas var saņemt Engures kultūras namā)
 
Repertuārs un uzdevumi:
 
1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 2 dziesmas dzimtajā valodā – viena
komponista oriģināldziesma un latviešu tautas dziesma.
2. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām.
3. Dziesmas mazie vokālisti var izpildīt a cappella, kā arī klavieru vai kāda cita
instrumenta un fonogrammu pavadījumā.
4. Fonogrammām jābūt formātā - audio CD, MP3 atmiņā – jābūt līdzi konkursa dienā.
Fonogramma uzstāšanās dienā skaņu operatoram jāiesniedz 1 stundu pirms konkursa.
 
Vērtēšana un apbalvošana:
 
1. Dziedātāju sniegumu vērtēs žūrija, ar kuru iepazīstinās konkursa dienā.
2. Vokālistu vērtēs ņemot vērā sekojošas kvalitātes: repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām, vokālās prasmes, intonatīvais skanējums, skatuves kultūra, radoša pieeja priekšnesumam.
3. Apbalvošana:
  • Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības balvas;
  • 5 -7 dalībnieki tiks izvirzīti mazo vokālistu konkursam Engures novada „Cālis 2014“.
 
 

<< Atpakaļ