Engures novads

Līgo Engure!13-06-2014

23.jūnijā Līgosim Engurē - Auniņparka estrādē! Pasākuma programmā:

 pl.20.00 izrāde pēc R.Blaumaņa stāsta "Brīnumzālīte" motīviem - "Īsa pamācība mīlēšanā". piedalās aktieri no tautas, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jadals", Engures vidusskolas meiteņu ansamblis un estrādes ansamblis "Kolēģi". pēc izrādes Jāņu ugunskura iedegšana un ~22.00 Līgo Zaļumballe kopā ar "Kolēģiem". ieeja bez maksas!

<< Atpakaļ