Engures novads

Lūdz iedzīvotāju palīdzību grāmatas izdošanai par Latvijas Tautas fronti04-07-2013

Mēs, LTF Tukuma nodaļas iniciatori un aktīvisti, esam izveidojuši biedrību Vēsturiskā atmiņa. Sakarā ar LTF 25.gadadienu gribam izdot grāmatu LTF Tukuma rajona nodaļa. Cerētais un sasniegtais, kas stāstītu par Tautas frontes dibināšanu un darbību bijušajā Tukuma rajonā. Mūsu ieceri materiālā veidā ir atbalstījušas triju novadu pašvaldības, taču Kandavas novada dome nav radusi iespēju palīdzēt. Sakarā ar to biedrībai pietrūkst līdzekļu šīs ieceres īstenošanai.

Mēs lūdzam visus bijušā Tukuma rajona iedzīvotājus savu iespēju robežās palīdzēt tapt šai grāmatai (līdz šim paveikto varat lasīt Tukuma novada domes mājas lapā: http://ltf.tukums.lv). Pirmām kārtām palīdzību lūdzam uzņēmējiem, kam tieši Tautas frontes veikums pavēra ceļu komercdarbības sākšanai. Pagātnes atcerēšanās, kopīgā veikuma iemūžināšana ir mūsu visu kopīgais uzdevums.
Grāmatas atbalstam paredzētos līdzekļus lūdzam iemaksāt biedrībai „Vēsturiskā atmiņa”, reģ. Nr. 40008204939, jur.adrese: Noras iela 12, Tukums, LV 3101, AS DNB banka, konta Nr. LV 38 RIKO 0002013292718. Visi ziedotāji tiks publicēti gan mājas lapā, gan grāmatā.
 
Biedrības Vēsturiskā atmiņa valdes locekļi
 A. Miezītis,J.Celmiņš, V.Seleckis,
 A. Jaunkļaviņš, A.Miezīte
 

<< Atpakaļ