Engures novads

„Engures Mazais Cālis 2015” nolikums (+pieteikuma anketa)18-02-2015

5.aprīlī plkst.13:00 Engures Kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss „Mazais Cālis 2015”. Acinām interesentus iepazīties ar konkursa nolikumu un pašvaldības mājaslapā enguresnovads.lv aizpildīt pieteikuma anketu.

NOLIKUMS
 
Konkursa norises laiks un vieta:
2015.gada 5.aprīlī plkst.13:00
Engures Kultūras namā
 
Organizators:
Engures Kultūras nams 
 
Mērķis:
Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas. Pilnveidot mazo vokālistu skatuves kultūru, uzstāšanās prasmi un bagādināt mūzikas pedagogu jaunradi un izvirzīt 5-7 dalībniekus pārstāvēt Engures pagastu Engures novada mazo vokālistu konkursā “Cālis 2015” Smārdē.   
 
Dalībnieki  un pieteikšanās kārtība:
1. Konkursā var piedalīties pirmskolas vecuma bērni.
2. Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2015. gada 30.martam pl.17.00 jānosūta uz e-pastu: baiba.dorne@enguresnovads.lv vai personīgi jāiesniedz Engures Kultūras namā (pieteikuma anketas var saņemt Engures kultūras namā).
 
Repertuārs un uzdevumi:
1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 2 dziesmas dzimtajā valodā – viena komponista oriģināldziesma un latviešu tautas dziesma.
2. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām.
3. Dziesmas mazie vokālisti var izpildīt a cappella, kā arī klavieru vai kāda cita instrumenta un fonogrammu pavadījumā.
4. Fonogrammām jābūt formātā -  audio CD, MP3 atmiņā – jābūt līdzi konkursa dienā. 
Fonogramma uzstāšanās dienā skaņu operatoram jāiesniedz 1 stundu pirms konkursa.
 
Vērtēšana un apbalvošana:
1. Dziedātāju sniegumu vērtēs žūrija, ar kuru iepazīstinās konkursa dienā.
2. Vokālistu vērtēs ņemot vērā sekojošas kvalitātes: repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām, vokālās prasmes, intonatīvais skanējums, skatuves kultūra, radoša pieeja priekšnesumam.
3. Apbalvošana:
• Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības balvas;
• 5-7 dalībnieki tiks izvirzīti mazo vokālistu konkursam Engures novada „Cālis 2015”.
 
Konkura norises kārtība:
2015.gada  5.aprīlis;
10:00 – 12:00 – mēģinājums.
13:00 – konkursa sākums 
 

<< Atpakaļ