Engures novads

Konkurss "Ejam meklēt!"22-10-2019

Nāc! Sāc! Un uzvari! Skolēnu brīvlaiks ir klāt ! Mēs veram vaļā konkursu "Ejam meklēt!" Engures novada biedrība "Apšu skola" ir sagatavojusi nelielu video uzrunu, lai aicinātu ikvienu Engures novada skolēnu ņemt aktīvu dalību konkursā "Ejam meklēt!" Noskaties to!

Tieši šodien 22. oktobrī ir pirmā diena, kad katrs, kurš jūt sevī atdzīvojamies kādu seno kapteiņu gēnu, var par tādu atkal kļūt pats, piesakot savu komandu konkursam “Ejam meklēt !
 

Komandu kapteiņus gaidīsim no skolēnu vidus (5. – 12. klase), bet komandas pašas, pēc komandas kapteiņa uzaicinājuma, var tikt veidotas, no visu paaudžu dalībniekiem.

Mazākais komandas dalībnieku skaits ir 3 cilvēki.
Lielākais vienas komandas dalībnieku skaits ir 7 cilvēki.
Gribam, lai konkursa komandas veidojas draudzīgas, savstarpēji atbalstošas un ļoti, ļoti zinošas ! 
Kaut arī komandās, kas sacentīsies savā starpā būs dažāds dalībnieku skaits, konkurss šoreiz ir par vērtīgāko, aizraujošāko un vispārsteidzošāko atradumu novada vēsturē. Tāpēc nemaz nevar zināt, kurai komandai patiešām uzsmaidīs veiksme – lielākai vai mazākai.
 
Konkursa mērķis ir ieintersēt skolu jaunatni kopā ar savām ģimenēm veidot komandas un meklēt interesantus vēsturiskus vai kultūrvēsturiskus notikumus, kas reiz ir notikuši Engures novada teritorijā, lai labāk izzinātu un izprastu novada vēsturi un šodienu.
Atrodot šādus faktus dažādos avotos – muzejos, bibliotēkās, internetā vai sarunās ar novada vecākajiem iedzīvotājiem – papildināt tos ar saviem novērojumiem, par to, kā seno notikumu vietas izskatās mūsdienās.
Dokumentēt situāciju kāda tā ir pašlaik – fotogrāfējot, zīmējot vai filmējot.
Apkopot visas savāktās ziņas, veidojot savu stāstu, ko būtu vērts izstāstīt citiem. Kopā ar savas ģimenes komandu sagatavot nelielu (apmēram 5 minūšu garu) prezentāciju par to – kā mēs meklējām un ko mēs atradām.
 
Uzdevumu veikšanai tiek dots laiks – viens mēnesis
no 22.10.2019. – 22.11.2019. līdz pl. 22.00
 
Šajā periodā visas aktīvās komandas varēs saņemt atbalstu no konkursa organizatoriem dažādu konsultāciju veidā.
Konkursam noslēdzoties, komandas iesniedz savus darbus žūrijas komisijai.
Konkursa Nobeiguma pasākumā (30.11.2019.) labāko darbu autoriem tiek dots vārds publiskai prezentācijai, viņi kā konkursa laureāti saņem balvas.
Balvas tiek laureātiem, bet viņu radītie stāsti pieder mums visiem !
Projekta mērķauditorija ir Engures novada skolu jaunatne kopā ar savām ģimenēm visplašākajā šī vārda nozīmē – kā stāstu radītāji.
Un visi pārējie novada iedzīvotāji un viesi – kā stāsu klausītāji un tālāk stāstītāji.
 
Skolēnus aicinām !
 
Aktīvi iesaistīties konkursā ! Veidot komandas no savām ģimenēm, draugiem un  kaimiņiem.
Aizpildot anketu, pieteikt savu komandu konkursa “Ejam meklēt !” mājas lapā www.ejammeklet.lv
Iet, meklēt un atrast seno dienu notikumu pēdas, veidot savu stāstu un izstāstīt to arī mums !
 
 
Projektu – Konkurss “Ejam meklēt !” – biedrība “Apšu skola” realizē kopā ar Engures novada pašvaldību. Projektu finansē Latvijas valsts budžets. Projekta gaitu uzrauga Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

   
 
  

<< Atpakaļ