Engures novads

No pirmās gammas līdz sarežģītam skaņdarbam30-04-2019

No pirmās gammas līdz sarežģītam skaņdarbam ar improvizācijas iezīmēm – tāds var būt katra audzēkņa ceļš mūzikas skolā. To varēja izbaudīt Engures Mūzikas un mākslas skolas Jubilejas koncerta klausītāji. Īpaši iejūtīgi un zinoši klausītāji ir audzēkņu vecāki – gan tie, kuru bērni tikko sāk apgūt mūziku, gan tie, kas kopā ar saviem bērniem jau veikuši vairākus pakāpienus Mūzikas kalnā un gatavi startam tālākai bērnu spēju attīstībai.

Un pulkstenis sit vienmēr no jauna – ar tādu moto izskanējies Engures Mūzikas un mākslas skolas divdesmit piecu gadu svētku pasākums. Skolas zālē 18. aprīļa pievakarē virmoja tikšanās prieks, pozitīvas emocijas, nostalģiskas pārdomas un atmiņas. Skolas kolektīvs klausītājiem bija radījis skaistu svētku koncertu, savijot izjustus muzikālus priekšnesumus ar pārdomātiem un sirsnīgiem vārdiem. Vārdiem priekam, pateicībai, sirsnībai un cieņai, pagātnei, tagadnei un nākotnei. Koncertu vadīja skolas direktore, kuras pārdomas par laikrādi palīdzēja sanākušajiem izprast skolas mainīgumu cauri gadu desmitiem. 
 
Koncertā muzicēja gan skolas tagadējie jaunie talanti, gan pedagogi, gan absolventi. Īpašs prieks par bijušajiem „mūsējiem”, kuri neatteica kuplināt svētku programmu, un tādi bija 21 skolas absolvents! Ar muzikālu „pulksteņa laika ritumu” koncertu iesāka klavierspēles klašu audzēknes kopā ar pedagogu Ivetu Ingevicu- Bērziņu, kas ir skolai uzticīga jau visus 25 gadus. Uzstājās skolas saksofonisti kopā ar nu jau „lielajiem”- skolas absolventiem (Luīzi Rinkēviču, Eritu Miķelsoni, Denisu Beļinski, Matīsu Eglīti), kuri skolas gadu laikā muzicējuši 8 gadus, kopš pedagoga Ulda Folkberga šīs klases dibināšanas; ar ovācijām tika suminātas mūsu koklētājas – daudzu dziesmu svētku dalībnieces, kur vadītājas Gitas Andersones vadībā katru gadu ir notikuši vismz 20 koncerti. Koklētāju ansambļa sastāvā priecājāmies atkal redzēt Dārtu Krauliņu, Loti Freināti, Karīnu Felzenbergu, Elzu Elizabeti Leici, Ivitu Puzānovu un skolas pirmo kokles klases absolventi Zitu Krišjānovu.
 
Koncertā „atkal kopā” muzicēja daudzu gadu skolas lepnums – trio: Elīna Konošonoka (kura tagad ir mūsu skolas pedagogs), Diāna Āboliņa un Dārta Kamilla Kambala. Kā šodien atceras viņu pedagogs Kaira Egle: „…tie bija radošo meklējumu gadi un pirmā iespēja muzicēt starptautiskā mūzikas forumā „Muzicējam kopā ar draugiem”, kuru noslēdzām ar iegūto 1. vietu 2014. gadā. Emocionālākais moments  - 7 gadu muzicēšanai veltītais dzejas (D.Āboliņa) un kamermūzikas koncerts 2014. gada augustā mūsu pašu skolas koncertzālē”. Trio atskaņotais A. Pjacollas „Oblivions” uz brīdi lika aizrauties pat elpai – tik izjusti un niansēti tas atkal izskanēja.
 
Kā allaž, koncertus mūsu skolā kuplina pedagoga Arnitas Freinātes dziesmu mīlošie bērni, tā arī šoreiz jaunie vokālisti izdziedāja dziesmas par Saules meitu, par Lielo kliņģeri Engurē, bet muzikālais pārsteigums izskanēja no A. Freinātes savulaik dibinātā vokālā ansambļa ar garšīgu nosaukumu „Sulīgie baklažāni” (absolventes Agnese Tohva, Nikola Ošniece, Madara Kundziņa, Sabīne Trapāne), kuras atskaņoja lustīgu latviešu tautas dziesmu „Kur tu teci”.
Ar māju sajūtu sirdī izskanēja dziesmas Lienes Rutkas /Antiņas/ un Žanetes Annas Riekstiņas izpildījumā. Tik skaisti un izjusti tās atkal aizveda mūs uz to laiku, kad katram skolas audzēknim skola uz kādu brīdi bijusi mājas.
 
Svētki noslēdzās ar bijušā audzēkņa Māra Vitkus, tagad J.Mediņa Mūzikas vidusskolas pedagoga, muzikālo sveicienu, kurš izskanēja kopā ar viņa paša veidoto ansambli (I. Grīsniņš-Grīslis /vokāls, trompete/, L. Rozenberga /vokāls, trombons/), bet pasākuma noslēgumā izskanēja  V. Pūces dziesma „Cik pasaule šī skaista” kopkora izpildījumā, piedaloties visiem koncerta dalībniekiem flautistes Daces Pētersones un instrumentāla ansambļa pavadījumā. 
 
Skolas vadība izsaka milzīgu pateicību visiem, kas palīdzēja šiem svētkiem tapt – skolas pedagogiem, darbiniekiem, audzēkņu vecākiem, labvēļiem no dažādām iestādēm un atsaucīgiem cilvēkiem. Paldies par sveicieniem un labiem vārdiem no Engures pagasta Pārvaldes, personīgi no Baibas Pļaviņas, no Engures kultūras nama meitenēm, no mūsu vistiešākajiem „sadarbības partneriem” Engures vidusskolas, direktores Ilzes Kalnozolas, PII “Spārīte” vadītājas Sandras Ozoliņas un Tukuma mūzikas skolas. 
 
Svētki aizskanējuši, un mēs atkal turpinām – izspēlēt sarežģītus skaņdarbus, kas noslīpēti pārtop pērlēs, izdziedāt notis dziesmai, kas ievizas varavīksnes krāsās, saskatīt pasauli – cilvēkus, dabas skaistumu, notikumus, lietas – un caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos. Tā mēs skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami ejam. Ejam tālāk!
 
Engures MMS direktore Ina Ineta Gailāne
 
 
 

<< Atpakaļ