Engures novads

Notiks NOVADA vokālistu konkurss "Cālis 2015" (+reģistrācijas anketa)18-03-2015

2015. gada 25. aprīlis plkst. 12:00 Smārdes pamatskolas aktu zālē Engures novada dome sadarbībā ar Smārdes pamatskolu rīko novada Engures novada mazo vokālistu konkursu ‘’Cālis – 2015”. Jāpiezīmē, Lieldienās Engurē notiks Engures pagasta "Cālis".

Engures novada mazo vokālistu konkursa
 
 
‘’Cālis – 2015”
 
Nolikums
 

 
 
Konkursa norises vieta un laiks:
2015. gada 25. aprīlis plkst. 12:00
Smārdes pamatskolas aktu zālē
 
 
Organizators:
Engures novada dome sadarbībā ar Smārdes pamatskolu
 
 
Mērķis:
Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas.
Pilnveidot bērnu skatuves kultūru un uzstāšanās prasmi.
 
 
Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
1.     Konkursā piedalās pirmsskolas vecuma bērni.
2.     No katras pirmsskolas mācību iestādes piedalās 5-7 bērni (ne vairāk).
3.     Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2015. gada 7.aprīlim jānosūta uz e-pastu smardesdarbs@ml.lv  vai personīgi jāiesniedz Smārdes pamatskolā.
 
 
Repertuārs un uzdevumi:
1.     Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 1 dziesma latviešu valodā.
2.     Repertuāram jāatbilst dziedātāja vecumam.
3.     Dziesma var tikt izpildīta a cappella, klavieru vai kāda cita instrumenta vai fonogrammas pavadījumā.
4.     Fonogrammas formātam jābūt CD vai MP3  un konkursa dienā jābūt līdzi.
 
 
Vērtēšana un apbalvošana:
1.     Dziedātāju sniegumu vērtēs žūrija, ar kuru iepazīstinās konkursa dienā.
2.     Dziedātāju vērtēs, ņemot vērā:
  • repertuāra atbilstību vecumam un spējām,
  • vokālās prasmes,
  • skatuves kultūru,
  • priekšnesuma radošumu.
3.     Apbalvošana:
  • konkursa uzvarētājs iegūs titulu Engures novada “Cālis - 2015”,
  • balvas un atzinības rakstus dažādās nominācijās saņems visi konkursa dalībnieki.
 
 
Konkursa norises kārtība:
2015. gada 25. aprīlis:
10.00 – 11.30 mēģinājums
12.00 konkursa sākums.
 
 
Informācija un kontaktpersonas:
Smārdes pamatskolas direktore Gunta Lāce – 29195421
Smārdes pamatskolas pirmsskolas mūzikas skolotāja Elīna Ose – 28319450 

<< Atpakaļ