Engures novads

Oļegam Skarainim veltīta izstāde "Brakos"01-07-2016

Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa muzejā „Brakos” jau 24 gadus atrodas Lapmezčiema tēlnieka Oļega Skaraiņa veidotā skulptūra „Rozes mātei”. Tā tika uzstādīta 1992. gada pavasarī, klāt esot pašam autoram. Šo darbu muzeja apmeklētāji ir ļoti iemīļojuši. Pie skulptūras mēs allaž sagaidām visus Braku ciemiņus, un šeit parasti pēc sasveicināšanās ar vārdiem „Sveiks, mīļais Blaumani!”iesākas arī stāstījums par rakstnieku un viņa Brakiem.

Doma, izveidot nelielu izstādi skulptūras autoram Brakos, virmoja gaisā jau labu laiku, nu beidzot tā ir īstenojusies. Diemžēl šoreiz tēlnieks O. Skarainis pats personīgi nevarēja ierasties muzejā, jo ceļš no viņa mājvietas Ragaciemā līdz Brakiem ir patāls, un tēlniekam ir jāsaudzē veselība. O. Skarainis ir savā veidā arī Madonas novadnieks, jo viņa dzimtas saknes ir meklējamas Līdēres pagastā.
Muzejs ir ļoti pateicīgs O.Skaraiņa enerģiskajai un izdarīgajai dzīves biedrei Irēnai Skaraines kundzei par vispusīgu atbalstu. Tikai ar viņas aktīvo līdzi darbošanos izdevās salikt pareizus akcentus izstādes saturā un izvēlēties atbilstošus eksponātus. Izstādes māksliniecisko ietērpu darināja topošais mākslinieks Kristaps Priede, mūsu novadnieks.
Izstādes atklāšana Brakos iekrita reizē ar Jāņu ielīgošanu vasaras saulgriežos 21. jūnijā, kurus ieskandināja Ērgļu tautas mūzikas kopa „Pulgoznieši”.
 
A.Kuzina,
izstādes autore
 

<< Atpakaļ