Engures novads

Otrā "Jautrā Jūrnieku skrējiena" nolikums25-06-2014

12. jūlijā Engures pagasta "Jūras svētku" ietvaros notiks otrais "Jautrais Jūrnieku skrējiens". Publicējam skrējiena nolikumu.

Engures pagasta
JŪRAS SVĒTKU 
Otrais „Jautrais Jūrnieku skrējiens”
 
NOLIKUMS
 
Skrējiena organizators:
Engures kultūras nams.
 
Skrējiena laiks un vieta:
Engures Jūras svētki, 2014.gada 12.jūlijs.
 
Skrējiena mērķis:
-          veicināt veselīgu un saturīgu Engures pagasta iedzīvotāju un viesu atpūtu ar jautru, radošu, elementāru dalību svētkos;
-          attīstīt dalībnieku ideju oriģinalitāti un spēju radoši izpausties;
-          Izveidot Engures Jūras svētku tradicionālu pasākumu, kur galvenais kritērijs ir jautrība un kopā būšana, nevis konkurence.
 
Skrējiena dalībnieki:
Visi interesenti – gan individuāli, gan komandas. Dalībnieku vecums un skaits komandā neierobežots. Skrējiena dalībnieki atbild par savu un skatītāju drošību skrējiena laikā.
 
Skrējiena noteikumi:
  1. Skrējienā piedalās  dalībnieki ģerbti strīpainā apģērbā (Jūrnieku stilā);
  2. Skrējiena dalībnieki var izmantot dažāda veida atribūtus, kas paspilgtina vizuālo izskatu;
  3. Skrējienā drīkst piedalīties dalībnieki, kuri veikuši reģistrāciju;
  4. Skrējiena dalībnieki iegūs otrā «Jautrā Jūrnieku skrējiena» dalībnieka goda nosaukumu un balvas par piedalīšanos.
 
Jautrā Jūrnieku skrējiena programma:
10.00 pulcēšanās un reģistrācija pie Saieta nama Jūras ielas 114 laukumā;
10.30 Jautrais Jūrnieku skrējiens –Saieta nams – Auniņparka estrāde (pa Jūras ielu).
 
 
Kontakti : Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure,
       tālrunis 63180947, 26148381(Vita) vai 29515512 (Baiba),
       e-pasts : baiba.dorne@enguresnovads.lv 

<< Atpakaļ