Engures novads

Smārdes bibliotēkā martā apskatāma izstāde "Latvijas īpašās zivis"06-03-2014

Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi informatīvu ceļojošo izstādi par Latvijas īpaši aizsargājamām zivju sugām un to aizsardzību. Martā izstāde apskatāma Smārdes bibliotēkā.

 Izstādē apskatāmi stendi par Upes nēģi Lampetra fluviatilis, Eiropas zuti Anguilla anguilla un citām īpaši aizsargājamām zivīm – Alatu Thymallus thymallus, Lasi Salmo salar, Paledi Alosa fallax, Repsi Coregonus albula, Salati Aspius aspius, Sīgu Coregonus lavaretus, Taimiņu Salmo trutta un Kazi Pelecus cultratus.
 
Izstādes mērķis ir informēt Latvijas sabiedrību par ierobežoti izmantojamām īpaši aizsargājamām zivju sugām un to aizsardzības nepieciešamību, tā mazinot informācijas trūkumu un neizpratni saistībā ar zivju aizsardzības jautājumiem. Izstādi Latvijas Zivju fonda finansētā projekta „Informatīvās ekspozīcijas izveide par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm” ietvaros veidojusi Dabas aizsardzības pārvalde.
 
 
Ilze Vanaga
Sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas uzraudzības un izglītības departaments
Sabiedrisko attiecību nodaļa „Meža māja”
 
 

<< Atpakaļ