Engures novads

Smārdes svētku vides objektu konkurss05-07-2021

Smārdes pagasta svētku 2021 ietvaros notiks Vides objektu konkurss. Aicinām iepazīties zemāk ar konkursa nolikumu un iesaistīties!

SMĀRDES PAGASTA SVĒTKU 2021
VIDES OBJEKTU KONKURSA 
NOLIKUMS
VIDES OBJEKTU KONKURSA NOLIKUMS
Konkursu organizē: Smārdes pagasta pārvalde
Norises vieta: Smārdes ciems
Konkursa mērķis:
 • Radīt svētku noskaņojumu Smārdes svētkos;
 • Popularizēt Smārdes pagastu;
 • Reklamēt Smārdes pagasta  uzņēmumus un to produkciju, pakalpojumus;
 • Veicināt vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Konkursa tēma:
“Par mazu Smārdi lielā Tukuma novadā!”
Konkursa nosacījumi:
 • Vides objektu drīkst veidot no jebkādiem materiāliem, nekaitējot apkārtējai videi, celtnēm un apstādījumiem;
 • Vides objekta izmēri nav noteikti;
 • Vides objekti tiek izstādīti Smārdes ciema publiski pieejamā teritorijā, ar konkursa komisiju saskaņotā vietā (telefons: 26176170 Dace);
 • Vides objektu izstāde norisinās līdz 7.augustam;
 • Darba iesniedzēji ir atbildīgi par objekta uzstādīšanu vidē no 28. jūlija līdz 30. jūlija pl.23.59, iepriekš ar konkursa organizatoru saskaņojot laiku un vietu;
 • Pēc 2020. gada 7. augusta vides objekta veidotāji ir atbildīgi par vides objekta demontēšanu vai arī utilizēšanu;
 • Godalgotie un atsevišķi vides objekti pēc veidotāju savstarpējas vienošanās ar Smārdes pagasta pārvaldi var tikt ilglaicīgi eksponēti Smārdes pagastā.
Dalībnieki: Smārdes pagasta iedzīvotāji un uzņēmēji
Vērtēšanas kritēriji:
 1. Darba atbilstība nolikuma tēmai;
 2. Autora vai autoru grupas radošās idejas oriģinalitāte;
 3. Darba izpildījuma kvalitāte.
Žūrija:
 • Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji;
 • Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
Uzvarētāju apbalvošana:
Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiek Smārdes pagasta svētku noslēgumā.
 
1. vieta 150 EUR naudas balva
2. vieta 100 EUR naudas balva
3. vieta 50 EUR naudas balva
 
Organizatoru tiesības:
Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. Konkursa rīkotājs patur tiesības publicēt un izstādīt darbus.
 
 
 
    

<< Atpakaļ