Engures novads

Svinīgi atklāta izstāde „Mans devums Latvijai”24-10-2018

23. oktobrī, pl. 12.00, Engures novada Domes ēkā, kuplā ļaužu pulkā, svinīgi atklāta Smārdes senioru biedrības „Sarma” veidotā un Latvijas simtgadei veltītā izstāde „Mans devums Latvijai”. Izstādes mērķis ir atspoguļot senioru projektu darbu rezultātus un rosināt sabiedrību uz radošām aktivitātēm.

Izstādes ekspozīcijā apskatāmi Smārdes senioru biedrības „Sarma”  dalībnieku un citu talantīgu iedzīvotāju darbi, kas izlikti apskatei rudenīgās instalācijās, sākot ar rakstainiem dūraiņiem, siltām zeķēm, cepurēm un burvīgām kleitām, turpinot ar austiem deķiem, krāsainām seģenēm un beidzot ar izsmalcinātām rotām, skaistiem izšuvumiem un pat gardiem konservējumiem un brūvējumiem.
 
Katrs izstādes dalībnieks pārstāv kādu profesiju, taču visiem viņiem ir kas kopīgs - čaklums, aizrautība, talants, mīlestība un brīvā laika pavadīšanas veids, vaļasprieks ar kuru sagādāt sev un apkārtējiem gandarījumu un prieku par darba rezultātu.
 
Izstādes darbu autori:  Ināra Grosēna; Ruta Rance; Rūta Ozoliņa; Lidija Šandra; Sarmīte Meija; Anita Krūmiņa; Ilga Zaķe; Gaļina Kazakova;  Astrīda Celma; Valda Silava; Ilona Seikste-Budnovica; Raisa Dumova; Ilze Vekšina; Astrīda Slavinska; Biruta un Vladislavs Povareškini.
 
Liels paldies visiem dalībniekiem, īpaši Ilzei Vekšinai par aušanas pulciņa vadīšanu un iztādes iekārtošanu, Marutai Tamašai un Guntai Frišfeldei, kā arī izstādes idejas iniciatorei Astrīdai Celmai.

Izstāde „Mans devums Latvijai” apskatāma līdz 5. novembrim no pl. 10.00 līdz 14.00, Smārdē, Jaunā iela 9.
 

<< Atpakaļ