Engures novads

Tēvu dienas veloorientēšanās sacensības21-08-2013

8.septembrī Engurē notiks Tēvu dienas pasākums, kura ietvaros risināsies veloorientēšanās sacensības. Piedāvājam iepazīties ar sacensību nolikumu:

 
Engures pagasta
Tēvu dienas veloorientēšanās sacensības
NOLIKUMS
 
 
Sacensību organizators :
Engures kultūras nams
 
Sacensību laiks un vieta :
Tēvu diena Engurē, 2013.gada 8.septembris
 
Sacensību mērķis :
- veicināt veselīgu un saturīgu Engures pagasta ģimeņu atpūtu ar radošu, izglītojošu un sportisku dalību svētkos ;
- popularizēt Tēvu dienu kā tradicionālus Engures pagasta svētkus ģimenēm.
 
Sacensību dalībnieki :
Visi interesenti. Sacensībās piedalās komanda. Dalībnieku vecums un skaits komandā neierobežots. Sacensību dalībnieki atbild par savu drošību brauciena laikā.
 
Sacensību noteikumi :
1. Sacensībās piedalās dalībnieki – komandā, kurā obligāti jābūt tēvam, vectēvam, krustēvam
2. Skrējiena dalībnieki var izmantot dažāda veida atribūtus, kas paspilgtina vizuālo izskatu, kā arī veidot kopīgu vizuālo tēlu.
3. Sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki, kuri veikuši reģistrāciju un saņēmuši sacensību uzdevumu;
4. Sacensību dalībniekiem, barucot ar velosipēdiem, jāorientējas pēc fotogrāfijām un uzdevumiem. Jāatrod dažādas vietas Engurē, kuros jāveic dažāda veida uzdevumus.
5. Sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc brauciena laika un uzdevumu precīzas izpildes.
6. Sacensībās piedalās visi , kas reģistrējušies komandā.
7. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvējiem - balvas. Visiem sacensību dalībniekiem kino seans – multfilma Kultūras namā bez maksas.
 
Tēvu diena Engurē programma :
11.30 pulcēšanās un reģistrācija Ceriņu ielokā ;
12.00 Tēvu dienas veloorientēšanās sacensības pa Enguri
Pēc sacensībām – apbalvošana Ceriņu ielokā.
 
 
Kontakti : Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure,
tālrunis 63180947, 26148381(Vita) vai 29515512 (Baiba),
e-pasts : baiba.dorne@enguresnovads.lv
 
 

<< Atpakaļ