Engures novads

VIDEO: LNT novadu ziņas par Engures novada kolektīviem vokālo asambļu skatē08-04-2015

"Skanīgas dziesmas, krāšņi tērpi un atkaltikšanās prieks – šāda gaisotne valdīja Tukuma Raiņa ģimnāzijā, kur pulcējās 34 kolektīvi, lai piedalītos ikgadējā novada un starpnovadu vokālo ansambļu skatē," raksta portāls skaties.lv.

 
Tā ar ziediem un sirsnīgiem vārdiem ansambļa Randevu dalībnieces paldies par ieguldīto darbu saka savai vadītājai Gitai Vanagai. Viņas entuziasms ļāvis ansamblim izdziedāt plašo dziesmu repertuāru jau 18 gadus.
 
Obligāts nosacījums katram no 34 kolektīviem bija a capella jeb dziedājums bez pavadījuma, bet mākslinieciskais izpildījums un kopiespaida radīšana – katra kolektīva ziņā. Intensīvi strādājot, nezaudēt dziedātprieku – tā, par pareizo pieeju darbam saka Lapmežciema pagasta ansamblis Selga. Kolektīvs skatei gatavojies centīgi, jo uzstādītais mērķis bija augsts.

<< Atpakaļ