Engures novads

Lapmežciema muzejs

Muzejs dibināts 1999. gadā
Vadītāja Anita Alberta
 


Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Tālrunis: 27000380
E-pasts: lapmezciemamuzejs@gmail.com

Darba laiks:
Vasaras sezonā Lapmežciema muzejam ir mainīti darba laiki:
Lapmežciema pagasta muzejs atvērts apmeklētājiem no maija līdz septembrim šādos laikos:
 
Pirmdienās – slēgts
Otrdienās – 10.00-16.00
Trešdienās – 10.00-16.00
Ceturtdienās – 10.00-19.00
Piektdienās – 10.00-16.00
Sestdienās – 10.00-16.00 (izņemot svētku dienas)
Svētdienās – 10.00-16.00 (izņemot svētku dienas)
 
 
Muzeja moto:
Ar interesi ieskatīties pagātnē,
Paškritiski vērties tagadnē,
Ar sava gara spēku raudzīties nākotnē.

Ar šādiem vārdiem mēs uzsākām darbu 1999. gadā, veidojot mūsu muzeju. Šogad, atzīmējot savu desmitgadi, muzejs apmeklētājus sagaida gaišās, skaistās telpās.
 
Kā viss sākās?
Muzeja misija ir – pagasta kultūrvēsturisku vērtību saglabāšana, pievēršot īpašu uzmanību zvejniecības vēsturei un sadzīvei līdz mūsdienām. Apmeklētāju iepazīstināšana ar jūras piekrastes dabas vērtībām, to aizsardzību, izglītojot skolēnus, pagasta iedzīvotājus, tā veidojot interesi par mūsu pagastu.

Galvenie darbības virzieni – muzeja krājuma veidošana un saglabāšana, pagasta un skolas vēstures pētīšana un apkopošana, izglītojošais darbs ar sabiedrību, pasākumu organizēšana muzejā.

Darbu sākām ar skolas vēstures materiāliem, pagasta un Tautas nama veidotajiem albūmiem.

Lielu pētniecisko darbu veica muzeja darbiniece Dzidra Legzdiņa, pētot pagasta ievērojamo cilvēku dzīvi un darbu, zvejnieku dzīvi un darbu. Ļoti liels darbs ieguldīts pagasta vietvārdu, apvidus vārdu apzināšanā un apkopošanā. Ar apkopojumu ir iespēja iepazīties muzejā. Veiktā darba rezultātā muzejā šogad atrodas liela pagasta „Vietvārdu karte”, kuru noformēja māksliniece Līga Buša.

Muzeja pamatā ir krājums ar tā veidošanu, sistematizēšana un muzeja priekšmetu ievadīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. Darbs ir darbietilpīgs un to ļoti rūpīgi veic krājuma glabātāja Anita Vanaga.

Muzejā notiek republikas un vietējo mākslinieku darbu izstādes. Tradicionālas ir pagasta rokdarbnieču un skolēnu rokdarbu izstādes. Izstādes organizē un par tām rūpējas krājuma glabātāja Anita.

Aizvadītajos gados veikti projekti: Siliņupes akmens laikmeta apmetnes III-II g.t.pr.Kr. izveidota Piemiņas zīme – akmens ar tēlnieka Oļega Skaraiņa gādību, kurš izvēlējās akmeni ar jūras viļņiem un veica ierakstu akmenī. Atklāta 2000. gadā.

2001.gadā sagatavots un izdots „Lapmežciema muzejs”buklets.

  Kopā ar ĶNP 2003. gadā tika izveidota Kaņiera pilskalna taka, kura gan šobrīd apskatāma bez dēļu seguma.

2003. gadā muzejā atklāja pastāvīgo foto izstādi par I Pasaules kara somu jēgeru cīņām Gausajā jūdzē. Materiālus sagādāja toreizējā Somijas vēstniece Latvijā Kirsti Eskelinena, viņa izstādi arī atklāja.

2005. gadā atklājām Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Augustam Muižulim piemiņas akmeni pie Tuteņu mājām, kurā viņš dzimis. Te katru gadu Lāčplēša dienā notiek piemiņas brīdis.

2007. gadā izdots otrais „Lapmežciema muzejs” buklets.

2009. gada 25. martā parkā atklājām Piemiņas zīmi politiski represētajiem.

Muzejā notiek tikšanās ar republikas, pagasta ievērojamiem cilvēkiem, dzejniekiem, organizētas tematiskās pēcpusdienas.

Sākot no 2006. gada, katru gadu muzejs piedalās Starptautiskajā akcijā „Muzeja nakts” , par noteiktu tēmu. Tās bija saistītas ar franču, vācu un latviešu tradicījām. Pasākums ir vienmēr ļoti apmeklēts.

Arī turpmāk plānojam jaunus, interesantus pasākumus un izstādes.

Lūdzam ar jaunumiem muzejā iepazīties Engures novada mājas lapā, bezmaksas informatīvajā pašvaldības izdevumā "Engures Novada ziņas", laikrakstā „Tukuma Ziņotājs” pielikumā „Engures Novada Ziņas” un laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”.
 
2018. gada 25. janvārī Lapmežciema muzeja 25. gadu jubilejā, tas piedzīvoja pilnīgu iekštelpu atjaunošanu un ekspozīcijas jaunatklāšanu. Vairāk lasīt un fotogaleriju no jaunatklāšanas apskatīt ŠEIT!