Engures novads

Lapmežciema muzejs

 
Muzejs dibināts 1999. gadā
Vadītāja Anita Alberta
 
Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Tālrunis: 27000380
E-pasts: lapmezciemamuzejs@gmail.com, muzejs@lapmezciems.lv
 
Darba laiks:
Lapmežciema pagasta muzejs apmeklētājiem atvērts:
 
Pirmdienās – slēgts
Otrdienās – 10.00-16.00
Trešdienās – 10.00-16.00
Ceturtdienās – 10.00-16.00
Piektdienās – 10.00-16.00
Sestdienās – 10.00-16.00
Svētdienās – slēgts
 
  
 
Muzeja moto:
Ar interesi ieskatīties pagātnē,
Paškritiski vērties tagadnē,
Ar sava gara spēku raudzīties nākotnē.
 
2019. gada 25. janvārī, savā 20. gadu jubilejā, durvis apmeklētājiem vēra moderni rekonstruētais Lapmežciema muzejs
 
Lapmežciema muzejs dibināts 1999. gadā. Tā darbības mērķis ir saglabāt pagasta kultūrvēsturiskās vērtības, īpašu uzmanību pievēršot zvejniecības vēsturei un ar zvejniecību saistītajām parādībām sadzīvē un fiziskajā apkārtnē.
 
Muzeja ekspozīcijas centrā ir zvejnieks savā saimnieciskajā darbībā un savā vidē, tā stāsta par dažādajām zvejnieka dzīves un darba formām cauri laikiem. Lapmežciema teritorijas vēsture ir cieši saistīta ar zveju, ekspozīcijā to atklāj gan arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti, tādejādi liecinot par seno iemītnieku nodarbošanos ar zvejniecību, gan vēsturiskie dokumenti, kartes un zīmējumi, kuri parāda gan teritoriālās, gan saimnieciskās izmaiņas pagasta zvejnieku ikdienā. Par 19. un 20. gadsimta zvejnieku sadzīvi un darba dzīvi vēsta fotogrāfijas, kā arī zvejniecības un sadzīves priekšmeti, kuri parāda mājas soļa, darba un vaļas brīžu ciešo saistību – to centrā jūra. Interaktīvās nodarbes ļauj izzināt Lapmežciema apkārtni gan tās seno vietvārdu, gan vides bagātībā.
 
Muzeja izstāžu zālē var iepazīties ar Ragaciemā dzimušā dzejnieka Imanta Ziedoņa dzīves ceļu. 
Regulāri izstāžu zālē tiek iekārtotas mākslas darbu izstādes.
 
Foto galerija no Lapmežciema muzeja jaunatklāšanas pasākuma 2019. gada 25. janvārī