Engures novads

Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem

Lapmežciema pagasta pārvalde (Lapmežciemā)

 
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV – 3118;
Tālrunis: 29348883, fakss: 63163230
E-pasts: lapmezciems@enguresnovads.lv, info@lapmezciems.lv
 
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien:      9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien :  9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
 
Darba laiki:
Pirmdien:  8:00 – 17:00
Otrdien: 8:00 – 17:00
Trešdien: 8:00 – 17:00
Ceturtdien: 8:00 – 19:00
Piektdien: 8:00 – 14:00

 

Amats Vārds, Uzvārds Kontakti
Engures novada domes
 
 
priekšsēdētājs
Gundars Važa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā otrdienā 13:00 – 17:00,
Katra mēneša ceturtajā otrdienā 09:00 – 12:00
63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes
 
 
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
63180950, 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Lapmežciema pagasta
 
pārvaldes vadītājs
Sergejs Kirilovs
24226272
sergejs.kirilovs@lapmezciems.lv
Sekretāre, kancelejas daļa Diāna Andersone
63163230, 29348883
info@lapmezciems.lv
Galvenā grāmatvede Gita Kļava
22333665
gramatvediba@lapmezciems.lv
Grāmatvede Agrita Blūma
22333665
agrita@lapmezciems.lv
Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne
27052262
anita-bene@inbox.lv
 
Sociālā dienesta
 
sekretāre - lietvede
Sandra Krūmiņa
29900813
soc.dienests@enguresnovads.lv
Projektu vadītāja Madara Kundziņa
23881511
projekti@lapmezciems.lv
Zemes ierīcības inženieris
Rudīte Kripa
 
 
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00
29326090, 27020073
mernieciba@enguresnovads.lv
Arhitekts un būvvaldes vadītāja vietnieks
 
 
Roberts Kozlovskis
 
 
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Ceturtdienās:   9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
27020073, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv
Būvinspektors
 
Dainis Grasis
 
 
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās Smārdē: 8:00 – 18:00
Otrdienās Engurē:  8:30 – 15:00
29372520
buvvalde@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Vancāns
29193503
policija@enguresnovads.lv
Tautas nama vadītāja Laila Zacmane
29458026
tautasnams@lapmezciems.lv
Kultūras pasākuma organizatore Alise Rugāja
24119767
tautasnams@lapmezciems.lv
Bibliotēkas vadītāja Vita Klapkalne
20043283
biblioteka@lapmezciems.lv
Lapmežciema muzeja vadītāja Anita Alberta
27000380, 27220869
muzejs@lapmezciems.lv
lapmezciemamuzejs@gmail.com
 Lapmežciema Dienas centra
"Zaķīšu pirtiņa" vadītāja
Ieva Baltalksne
28373884
dienascentrs@lapmezciems.lv
Lapmežciema pamatskolas direktors
 
 
Raimonds Arājs
 
 
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Otrdienās: 9:00 – 11:00
Ceturtdienās: 15:00 – 17:00
25553874
skola@lapmezciems.lv
Lapmežciema pamatskola
Skolotāju istaba:
1. – 4.kl. skolotāju istaba:
Virtuve:
26005864
22306884
22332645
Lapmežciema PII (bērnudārzs)  
26808897
skola@lapmezciems.lv
PSIA „Krants” Andris Apels
63163250
krants@lapmezciems.lv