Engures novads

Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem

Lapmežciema pagasta pārvalde (Lapmežciemā)
 
Rekvizīti ŠEIT.
 
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV – 3118;
Fakss: 63163230
 
Apmeklētājus pieņem:
pirmdien      9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
ceturtdien   9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
 
Darba laiki:
Pirmdien, otrdien, trešdien no 8:00 – 17:00; ceturtdien no 8:00 – 19:00. Piektdien no 8:00 – 14:00. 

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Kontakti

Engures novada domes priekšsēdētājs

 

Gundars Važa

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

Katra mēneša otrajā otrdienā 13:00 – 17:00,

Katra mēneša ceturtajā otrdienā 09:00 – 12:00

Tālr. 63192144,

Mob.tālr.  29194613

gundars.vaza@enguresnovads.lv

Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Andris Kalnozols

 

Tālr. 63180950

Mob.tālr.29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv

Lapmežciema pārvaldes vadītāja

Laura Šmite

Tel. 29 467 086

Tālr.: 63163230

lapmezciems@enguresnovads.lv

Galvenā grāmatvede

Inese Liepiņa

Tālr.: 22333665

 gramatvediba@lapmezciems.lv

Grāmatvede

Agrita Blūma

 

Tālr. 22333665

Sekretāre, kancelejas daļa

Ilva Pastore

 

Tālr.: 29348883

info@lapmezciems.lv,
lapmezciems@enguresnovads.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Anita Jonāne

 

Tālr.: 29900813

 

anita-bene@inbox.lv

Sociālās palīdzības organizatore

 

Tālr.: 29900813, 27052262

soc.dienests@enguresnovads.lv

 

   

Projektu vadītāja

Madara Kundziņa

 Tālr. 23881518

 

projekti@lapmezciems.lv

Zemes ierīcības inženieris

Rudīte Kripa

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās 9:00 – 13:00

un 14:00 – 17:00

Tālr.: 29326090, 27020073

Arhitekts un būvvaldes vadītāja vietnieks

Roberts Kozlovskis

Iedzīvotāju pieņemšana:

ceturtdienās   9:00 – 12:00

un 13:00 – 19:00

Tālr.: 27020073, 29535846

Būvinspektors

Lidvaldis Lukševics

Iedzīvotāju pieņemšana:

ceturtdienās 9:00 – 12:00

un 13:00 – 17:00

Tālr.: 26140667, 27020073

Pašvaldības policists

Jānis Vancāns

Mob.tel.29193503

policija@enguresnovads.lv

 

Tautas nama vadītāja

Laila Zacmane

mob.29458026

P SIA „Krants”

Andris Apels

krants@enguresnovads.lv,krants@lapmezciems.lv

Bibliotēkas vadītāja

Vita Klapkalne

Mob.tel. 20043283.

Lapmežciema pamatskola

Direktors: Raimonds Arājs

Apmeklētāju pieņemšanas laiki 
Otrdiena no plkst. 9:00 – 11:00
Ceturtdiena no plkst. 15:00 – 17:00
 
Skolotāju istaba:
1. – 4.kl. skolotāju istaba:
Virtuve:

Tālr. 25553874

 
 
 
 
 
 
Mob. tel. 26005864
Mob. tel. 22306884
Mob. tel. 22332645

Lapmežciema Pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs)

 

Mob. tālr. 26808897

Lapmežciema muzeja vadītāja

Anita Alberta

 Mob.tel.27000380, 27220869