Engures novads

Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem

 
Lapmežciema pagasta pārvalde 

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!

LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no 9:00-16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Ceturtdienās no 9:00-18:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Pārējā laikā sazināties pa tālr.vai e-pastu:63163230, 29348883 sekretāre/ lietvede, info@lapmezciems.lv
Pagasta pārvaldes vadītājs: T. 24226272
Grāmatvedība: T. 22333665 
Būvvalde: T. 29535846 
Sociālais dienests: T. 29900813 
PSIA “Krants”: T. 63163250, 29494875
Kases darba laiki:
Pirmdienās no 8:00-17:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Ceturtdienās no 8:00-19:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-18:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00) 

Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus elektroniski, vai ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm.
Lapmežciema pagasta pārvaldes adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV – 3118;
Tālrunis: 29348883, fakss: 63163230
E-pasts: info@lapmezciems.lv
 
Darba laiki:
Pirmdien:  8:00 – 17:00
Otrdien: 8:00 – 17:00
Trešdien: 8:00 – 17:00
Ceturtdien: 8:00 – 19:00
Piektdien: 8:00 – 14:00
 
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien:      9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien :  9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00


 
Amats
 
Vārds, uzvārds
 
Kontakti
 
   
 
Lapmežciema pagasta
 
pārvaldes vadītājs
 
Sergejs Kirilovs
tel. 24226272
sergejs.kirilovs@lapmezciems.lv
 
Sekretāre, kancelejas daļa
 
Diāna Andersone
tel. 63163230, 29348883
info@lapmezciems.lv
 
Galvenā grāmatvede
 
Gita Kļava
tel. 22333665
gramatvediba@lapmezciems.lv
 
Grāmatvede
 
Agrita Blūma
tel. 22333665
agrita@lapmezciems.lv
 
Sociālā dienesta vadītāja
 
 
Sociālā dienesta 
 
sekretāre - lietvede
 
Sandra Krūmiņa
tel. 29900813
soc.dienests@enguresnovads.lv
 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
 
 
Agnese Baranova
Iedzīvotāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
tel. 63180946, 22010953, barintiesa@enguresnovads.lv
 
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
 
Inese Semeneņa
tel. 24400171
 
Projektu vadītāja
 
Madara Kundziņa
tel. 23881511
projekti@lapmezciems.lv
 
Zemes ierīcības inženieris
 
Rudīte Kripa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00
tel. 29326090, 27020073
mernieciba@enguresnovads.lv
Būvvalde
Informējam, ka ar 2021.gada 1.jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tautas nama vadītāja
 
Laila Zacmane
tel. 29458026
tautasnams@lapmezciems.lv
 
Kultūras pasākuma organizatore
 
Alise Rugāja
tel. 24119767
tautasnams@lapmezciems.lv
 
Bibliotēkas vadītāja
 
Vita Klapkalne
tel. 20043283
biblioteka@lapmezciems.lv
 
Lapmežciema muzeja vadītāja
 
Anita Alberta
tel. 27000380, 27220869
muzejs@lapmezciems.lv
lapmezciemamuzejs@gmail.com
 
Lapmežciema Dienas centra
"Zaķīšu pirtiņa" vadītāja
 
Diāna Andersone
tel.24556654
dienascentrs@lapmezciems.lv
 
Lapmežciema pamatskolas direktors
 
skola@lapmezciems.lv
 
Lapmežciema pamatskola
Skolotāju istaba:
1. – 4.kl. skolotāju istaba:
Virtuve:
tel. 26005864
tel. 22306884    skola@lapmezciems.lv
tel. 22332645
 
Lapmežciema PII (bērnudārzs)
 
tel. 26808897
skola@lapmezciems.lv
 
PSIA „Krants”
Sergejs Kirilovs
tel. 29494875
krants@lapmezciems.lv