Engures novads

Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem

 
Lapmežciema pagasta pārvalde 

Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV – 3118;
Tālrunis: 29348883, fakss: 63163230
E-pasts: lapmezciems@enguresnovads.lv, info@lapmezciems.lv
Rekvizīti:
 
Darba laiki:
Pirmdien:  8:00 – 17:00
Otrdien: 8:00 – 17:00
Trešdien: 8:00 – 17:00
Ceturtdien: 8:00 – 19:00
Piektdien: 8:00 – 14:00
 
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien:      9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien :  9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00


 
Amats
 
Vārds, uzvārds
 
Kontakti
 
Engures novada domes
 
priekšsēdētājs
 
Gundars Važa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā otrdienā 13:00 – 17:00,
Katra mēneša ceturtajā otrdienā 09:00 – 12:00
tel. 63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
 
Engures novada domes
 
priekšsēdētāja vietnieks
 
Andris Kalnozols
tel. 63180950, 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
 
Lapmežciema pagasta
 
pārvaldes vadītājs
 
Sergejs Kirilovs
tel. 24226272
sergejs.kirilovs@lapmezciems.lv
 
Sekretāre, kancelejas daļa
 
Diāna Andersone
tel. 63163230, 29348883
info@lapmezciems.lv
 
Galvenā grāmatvede
 
Gita Kļava
tel. 22333665
gramatvediba@lapmezciems.lv
 
Grāmatvede
 
Agrita Blūma
tel. 22333665
agrita@lapmezciems.lv
 
Sociālā dienesta vadītāja
 
Anita Jonāne
tel. 27052262
anita-bene@inbox.lv
Sociālā dienesta 
 
sekretāre - lietvede
 
Sandra Krūmiņa
tel. 29900813
soc.dienests@enguresnovads.lv
 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
 
 
Agnese Baranova
Iedzīvotāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
tel. 63180946, 22010953, barintiesa@enguresnovads.lv
 
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
 
Inese Semeneņa
tel. 24400171
 
Projektu vadītāja
 
Madara Kundziņa
tel. 23881511
projekti@lapmezciems.lv
 
Zemes ierīcības inženieris
 
Rudīte Kripa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās: 9:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00
tel. 29326090, 27020073
mernieciba@enguresnovads.lv
 
Arhitekts un būvvaldes vadītāja vietnieks
 
Roberts Kozlovskis
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Ceturtdienās:   9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
tel. 27020073, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv
 
Būvinspektors
 
Dainis Grasis
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās Smārdē: 8:00 – 18:00
Otrdienās Engurē:  8:30 – 15:00
tel. 29372520
buvvalde@enguresnovads.lv
 
Pašvaldības policijas priekšnieks
 
Jānis Vancāns
tel. 29193503
policija@enguresnovads.lv
 
Tautas nama vadītāja
 
Laila Zacmane
tel. 29458026
tautasnams@lapmezciems.lv
 
Kultūras pasākuma organizatore
 
Alise Rugāja
tel. 24119767
tautasnams@lapmezciems.lv
 
Bibliotēkas vadītāja
 
Vita Klapkalne
tel. 20043283
biblioteka@lapmezciems.lv
 
Lapmežciema muzeja vadītāja
 
Anita Alberta
tel. 27000380, 27220869
muzejs@lapmezciems.lv
lapmezciemamuzejs@gmail.com
 
Lapmežciema Dienas centra
"Zaķīšu pirtiņa" vadītāja
 
Ieva Baltalksne
tel. 28373884
dienascentrs@lapmezciems.lv
 
Lapmežciema pamatskolas direktors
 
Raimonds Arājs
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Otrdienās: 9:00 – 11:00
Ceturtdienās: 15:00 – 17:00
tel. 25553874
skola@lapmezciems.lv
 
Lapmežciema pamatskola
Skolotāju istaba:
1. – 4.kl. skolotāju istaba:
Virtuve:
tel. 26005864
tel. 22306884
tel. 22332645
 
Lapmežciema PII (bērnudārzs)
 
tel. 26808897
skola@lapmezciems.lv
 
PSIA „Krants”
Sergejs Kirilovs
tel. 29494875
krants@lapmezciems.lv