Engures novads

Lapmežciema pamatskola

 
 
 
 
Adrese:
Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118
 
Kontakti:
 
Skolotāju istaba – 26005864
1. – 4.kl. skolotāju istaba – 22306884
Virtuve – 22332645
Grāmatvede – 22333665
Pirmskola (bērnudārzs) – 26808897
 
 
Lapmežciema pamatskolā skolēniem no 1.-9.klasei ir brīvpusdienas. Brīvpusdienas saņem arī tie skolēni, kuri nav deklarēti pagasta teritorijā. (Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1.-9.klases skolēni saņem brīvpusdienas).
 
2020./2021. mācību gadā skolā mācās 162 skolēni. 1.klasē mācības uzsāka 22 skolēni.
 
 
AKTUĀLĀS VAKANCES:
 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
(1 vakance)
 
PROFESIJU KLASIFIKĀTORA KODS: 234201.
DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: pirmsskolas izglītības skolotājs.
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (40 darba stundas nedēļā).
DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 883,00 EUR.
PIENĀKUMI:
• veikt skolotāja darba pienākumus pirmsskolas izglītības grupā.
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par skolotāja izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors.