Engures novads

Lapmežciema tautas nams

 
Tautas nams uzcelts 1957. gadā par kolhoza zvejnieku saziedotajiem līdzekļiem. Pēdējo gadu laikā tas restaurēts un modernizēts.
 
Tautas nama vadītāja: Laila Zacmane
29458026, tautasnams@lapmezciems.lv
Kultūras pasākuma organizatore: Alise Rugāja
24119767, tautasnams@lapmezciems.lv
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
 
  
   
 
Pašdarbības kolektīvi:
  • Lapmežciema tautas nama deju kolektīvs “Brīze”: darbojas kopš 2000. gada. Tajā ietilpst jauniešu, vidējās paaudzes un pirmsskolas vecuma bērnu deju studija – pavisam 70 dejotāji. Jauniešu deju kolektīva vadītāja ir Inese Cīrule, bet vidējās paaudzes deju kolektīvu vada Juris Poga. “Brīzei” ir gara vēsture: 1949. gadā tika dibināts deju kolektīvs “Selga”, kura tradīcijas un darbību tagad turpina „Brīze”. Deju kolektīva repertuārā ir latviešu etnogrāfiskās un profesionālu horeogrāfu veidotas dejas.
  • Popgrupa “Vējā”: dibināta 1994. gada novembrī. Grupas vadītāji ir Benita Egle un Ēriks Balodis. Jau no paša dibināšanas brīža popgrupa aktīvi piedalās tādos festivālos kā “Mazais patskanis”, “Bildes”, “Saules zaķis”, “Sinepes un medus” un citos. Popgrupa uzstājusies arī daudzās Eiropas valstīs. Grupa iestudējusi rokoperu “Mēness noslēpums”.
  • Lapmežciema sieviešu vokālais ansamblis: dibināts 1953. gadā un pirms trim gadiem nosvinēja apaļo 50 gadu jubileju. Pašlaik ansambli vada Ārija Neimane. 50 gadu laikā ansamblī dziedājušas 56 dalībnieces. Ansambļa repertuārs šajos gados ir bijis ļoti plašs – sākot ar sarežģītām klasiskām dziesmām un beidzot ar ziņģēm, bet vismīļākā vienmēr ir bijusi jūras tēma.
  • Lapmežciema tautas namā jau 16 gadus darbojas arī tradīciju ansamblis “Liedags”, kura vadītāja ir Ārija Neimane.
  • Jauniešu vokālais ansamblis: dibināts 2003. gadā. Lai arī puišu ansamblis ir vēl ļoti jauns, tas aktīvi piedalās visos Lapmežciema tautas nama rīkotajos pasākumos un skatēs. Ansambļa vadītāja ir Ārija Neimane.
 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
 
1. Tautas deju kol. „Brīze” jaunieši- vad. Inese Cīrule, kncm. Vanesa Barone; /dibin.2000.g./
2. Tautas deju kol. „Brīze” vidējā paaudze- vad. Juris Poga, kncm. Laila Zacmane;
3. Sieviešu vokālais ansamblis- vad. Ārija Neimane, kncm. Marko Ojala; /dibin.1953.g./
4. Sieviešu koris - vad. Ārija Neimane; / dibin.2008.g./
5. Tradīciju ansamblis „Liedags”- vad.Ārija Neimane/ dibin. 1988.g./
6. Bērnu popgrupa „Vējā” /3 grupas/- vadītāja Benita Egle /dibin.1994.g./;
7. Bērniem Hip- Hop dejas /2 grupas/- vadītāja Levita Paulauska /dibin.2006.g./;
8. Tautiskās dejas pirmsskolas vecuma bērniem /3-6 g./- vad. Antra Valnere /dibin.2006.g./;
9. Bērnu teātris „Pasaka”- vad. Anna Kanska /dibin.2004.g./
 
Interešu pulciņi:
 
1. Line Dance (līnijdejas), vad. Antra Brēmane /dibin.2005.g./;
2. Senioru dejas - vad. Laimdota Andersone /dibin. 2009.g./