Engures novads

Lapmežciema tautas nams

 
Tautas nams uzcelts 1957. gadā par kolhoza zvejnieku saziedotajiem līdzekļiem. Pēdējo gadu laikā tas restaurēts un modernizēts.
 
Tautas nama vadītāja: Laila Zacmane
29458026, tautasnams@lapmezciems.lv
Kultūras pasākuma organizatore: Alise Rugāja
24119767, tautasnams@lapmezciems.lv
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
 
  
   
 
Pašdarbības kolektīvi:
 
Popgrupa “Vējā” dibināta 1994. gada novembrī. Grupas vadītāji ir Benita Egle un Ēriks Balodis. Jau no paša dibināšanas brīža popgrupa aktīvi piedalās tādos festivālos kā “Mazais patskanis”, “Bildes”, “Saules zaķis”, “Sinepes un medus” un citos. Popgrupa uzstājusies arī daudzās Eiropas valstīs. Grupa iestudējusi rokoperu “Mēness noslēpums”.Lapmežciema sieviešu vokālais ansamblis ”Selga” dibināts 1953. gadā un pirms trim gadiem nosvinēja apaļo 50 gadu jubileju. Pašlaik ansambli vada Māra Gulbe. 58 gadu laikā ansamblī dziedājušas 56 dalībnieces. Ansambļa repertuārs šajos gados ir bijis ļoti plašs – sākot ar sarežģītām klasiskām dziesmām un beidzot ar ziņģēm, bet vismīļākā vienmēr ir bijusi jūras tēma. Lapmežciema tautas namā jau no 1988. gada darbojas arī tradīciju ansamblis “Liedags”, kuras vadītāja pašlaik ir Māra Gulbe. Pirmsākumos dibināts kā folkloras ansamblis. Pirmskolas deju kolektīvā “Brīzēni” dejo bērni vecumā no 3.gadiem līdz 6. gadiem. Grupās 3.-4.gadi un 5.-6.gadi. Kolektīva vadītāja Rita Eliasa. 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un pulciņi:
 • Sieviešu vokālais ansamblis «Selga» – vadītāja Māra Gulbe
 • Tradīciju ansamblis „Liedags”- vadītāja Māra Gulbe
 • Bērnu popgrupa „Vējā” (3 grupas) – vadītāja Benita Egle
 • Ģitārspēles nodarbības- vadītājs Jānis Paceris
 • Pirmskolas deju kolektīvs «Brīzēni» (2 grupas)- vadītāja Rita Eliasa 29458026
 • Amatierteātra pulciņš- vairāk informācijas pa tālruni 29458026
 • Bēbīšu skoliņa- vadītāja Alise Kalsnava, tālrunis 27721302
 • Dambretes spēles nodarbības – Antra Valnere 29458026
 • Gleznošanas studija bērniem- Līvija Pavlovska
Interešu pulciņi:
 • Dzelmes deju studija – vadītāja Renate Dzelme 29678131
 • Zumbas nodarbības- vadītājs Inguss Stauģis, tālrunis 27144521
 • Salsas nodarbības- vadītājs Ēriks Balodis, tālrunis 29265552
    
 
1. attēls Popgrupa “Vējā”
2. attēls sieviešu vokālais ansamblis “Selga”
3. attēls tradīciju ansamblis “Liedags”