Engures novads

Lēmumi par saistošajiem noteikumiem

2021. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.1
Engures novada pašvaldības nolikums


2020. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 

 
  
  
  
 
 
2019. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.1
 
 
 
 
2018. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
  
 
Saistošie noteikumi Nr.3
 
 
 
 Saistošie noteikumi Nr.4
 
 
 Saistošie noteikumi Nr.5
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
 

 

 

 
2017. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
 
 
 
2016. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.3
 
 

 

 

 

 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
NOLIKUMS
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.15
 
 
Saistošie noteikumi Nr.16
 
 
Saistošie noteikumi Nr.17
 
 
Saistošie noteikumi Nr.18
 
  
2015. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.4
 
Grozījumi Engures novada domes 2012.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13„Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
 
  
 
Saistošie noteikumi Nr.5
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā”
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.6
 
 
 
 
 
 
 
Engures novada pašvaldības aģentūras „Šlokenbekas muiža” NOLIKUMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.7
Par kārtību, kādā piešķirams apbedīšanas pabalsts Engures novadā
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.8
 
 
 
Grozījumi Engures novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.57„Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
„Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Engures novadā”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.12
Grozījumi Engures novada Domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„Engures novada pašvaldības nolikums”
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13 Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2016.gadā
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.14
Grozījums Engures novada Domes 2011.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā”
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 ***
 
 
 
 
 
 
2014.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.3
 
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Engures Mūzikas un mākslas skolā
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.4
 
Par Engures novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.5
 
Grozījumi Engures novada domes 2009.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.56 „Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība ENGURES novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.7
 
Grozījumi Engures novada Domes 2013.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Kaņiera ezerā 2013.-2015.gadam”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.8
 
Grozījumi Engures novada domes 2009.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.50 “Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu iesniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
Grozījumi Engures novada Domes 2010.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.12
 
Grozījumi Engures novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.57„Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13
 
Grozījumi Engures novada Domes 2010.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.15
 
 Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2015.gadā
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.16
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.17
 
Grozījumi 2014.gada 20.maijā saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Engures novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
 
 
 
 
 
 ***
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.1
Grozījumi 18.10.2011. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr.25 Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009.Saistošajos noteikumos Nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.5
 
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 „Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.7
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Engures novadā  
 
Saistošie noteikumi Nr.8

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Kaņiera ezerā 2013.-2015.gadam
 
1. pielikums
 
2. pielikums
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 9
 
Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Engures novadā izvietošana un noformēšana
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 12
 
Grozījumi Engures novada domes 2012.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13„Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13
 
Grozījumi 25.09.2012. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr.14
 
„Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Engures novadā pēc pakalpojuma ņēmēja (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma”.
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
Par koku ciršanu ārpus meža Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.15
 
Grozījumi Engures novada Domes 23.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.17„Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada vispārējās izglītības iestādēs”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 17
 
Grozījumi Engures novada Domes 22.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.58 “Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 18
 
Grozījums Engures novada Domes 19.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.23 “Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 19
 
Grozījumi Engures novada Domes 15.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.5„Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 20
 
Grozījums Engures novada Domes 2011.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Engures novadā un suņa reģistrācijas kārtību”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 21
 
Grozījumi Engures novada Domes 2010.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai”
 
Saistošie noteikumi Nr. 22

Grozījumi Engures novada Domes 20.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.50„Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 23
 
Grozījumi Engures novada Domes 2009.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.55„Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 24
 
Grozījumi Engures novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.57„Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 25
 
Grozījumi Engures novada Domes 2013.gada 20.augusta saistošajos noteikumos Nr.11„Par koku ciršanu ārpus meža Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 26
 
Grozījumi Engures novada Domes 2013.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Kaņiera ezerā 2013.-2015.gadam”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 27
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 28
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 29
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.31
 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.31 „Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2014.gadā” pieņemšanu
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 32
 
Grozījumi Engures novada Domes 2011.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25„Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 33
 
Grozījumi Engures novada Domes 2012.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 “Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 34
 
Grozījumi Engures novada domes saistošajos noteikumos Nr.31 „Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2014.gadā”
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 2012.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Saistošie noteikumi Nr.1
"Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" Saistošie noteikumi Nr.2


„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumiem Engures novadā 2012.gadā”   Saistošie noteikumi Nr.4


Grozījumi 18.10.2011. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr.25 Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.6
 
Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009.Saistošajos noteikumos Nr.58
 
“Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.7
 
Grozījumi Engures novada Domes 12.22.2009.Saistošajos noteikumos Nr.57
 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009. Saistošajos noteikumos Nr.58 “Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”
Saistošie noteikumi Nr.12

Par grozījumu 2012.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.13

Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.14

Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Engures novadā pēc pakalpojuma ņēmēja (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma Saistošie noteikumi Nr.15


Saistošie noteikumi „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem” Saistošie noteikumi Nr.16


Grozījumi 2012. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.17

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada vispārējās izglītības iestādēs  
Saistošie noteikumi Nr.18

Par “Detālplānojuma teritorijai “ ”Zvejnieku ceļš””apstiprināšanu  (vēl nav stājušies spēkā)
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 20
 
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 „Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.22.
 
Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2013.gadā
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
2011.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Saistošie noteikumi Nr. 1
"Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam" (ar grozījumiem)
Saistošie noteikumi Nr.2
 
Grozījumiem Engures novada Domes 2009.gada 22.decembra Saistošajos noteikumos Nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
Saistošie noteikumi Nr.3  

"Par detālplānojuma zemesgabalam "Kalntomi" apstiprināšanu"  Saistošie noteikumi Nr.4 


"Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā"

Rakšanas darbu atļauja Saistošie noteikumi Nr.5


Par  papildu materiālo palīdzību Engures novadā Saistošie noteikumi Nr.6


Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs Saistošie noteikumi Nr.7  


Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi budžetā
Saistošie noteikumi Nr.8

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Engures novadā Saistošie noteikumi Nr.9


Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Engures novadā un suņa reģistrēšanas kārtību Saistošie noteikumi Nr.10 (nav vēl spēkā stājušies) 


Par detālplānojuma zemesgabalam “Sātiņi”, apz. kadastrā Nr. 9066 001 0354, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Sātiņi” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.12


Grozījumi 2011.gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” Saistošie noteikumi Nr.13


Par detālplānojuma zemesgabalam“Krūziņi” un „Kalniņi” Smārdes pagasts, Engures novads apstiprināšanu un sasitošo noteikumu izdošanu
 Saistošie noteikumi Nr.14

Par detālplānojuma zemesgabalam“Īles”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Īles”" apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.25 

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā Saistošie noteikumi Nr.27


Grozījumi 2011. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”    

 
***   
 
 
2010. gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Darba samaksas NOLIKUMS Saistošie noteikumi Nr.1


Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem Saistošie noteikumi Nr.1


Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem un par Engures novada budžetu 2010. gadam
Saistošie noteikumi Nr.2

"'Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam"  Saistošie noteikumi nr.4


Engures novada teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.5 


Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai Saistošie noteikumi nr.6


„Grozījumi  19.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošajiem vispārizglītojošo skolu skolēniem””
Saistošie noteikumi Nr.8 

Par detālplānojuma zemesgabalam “Līči”, apz. kadastrā Nr. 9066 001 0114,Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagastaīpašumam “Līči” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.9

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Engures novadā
Saistošie noteikumi nr.10

Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Engures novadā Saistošie noteikumi Nr. 11


Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”  
Saistošie noteikumi Nr. 12

Par detālplānojuma zemesgabalam “Kaltomi”, apz. kadastrā Nr. 9066 004 0262, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu  „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Kaltomi” apstiprināšanu  Saistošie noteikumi Nr.13


Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Engures novadā  Saistošie noteikumi Nr.16


Par grozījumiem Engures novada domes 12.22.2009. saistošajos noteikumos nr.57 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā"
Saistošie noteikumi Nr.18

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.20

"Par Engures novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas C un D klašu apstiprināšanu Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos"
Saistošie noteikumi Nr.21

"Par grozījumiem Engures novada Domes 22.12.2009.Saistošajos noteikumos Nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā” Saistošie noteikumi Nr.22


"Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.13" 
Sasitošie noteikumi Nr.23 

"Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim"Paskaidrojuma raksts Saistošie noteikumi Nr.24


"Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam""
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
2009.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Saistošie noteikumi Nr.1

ENGURES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS(ar grozījumiem) Saistošie noteikumiI Nr. 50


Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām. Saistošie noteikumi Nr.52


Par sociālo pabalstu „zupas virtuve” Engures novadā  Saistošie noteikumi Nr.55 (nav spēkā)


Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 56
 
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība ENGURES novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
 
Saistošie noteikumi Nr. 57

Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā. Saistošie noteikumi Nr. 58


Par pabalstu jaundzimušo aprūpei Engures novadā Saistošie noteikumi Nr. 59


Par Engures novada Domes pabalstu – brīvpusdienas skolēniem Engures novada izglītības iestādēs