Engures novads

Milzkalnes sākumskola

 
Milzkalnes sākumskola
 
Pirmās ziņas par skolu Šlokenbekā minētas jau 1855. gadā. Skolas ēka (vēlāk Tautas nams) būvēta vēlāk - 1862. gadā ar barona Matiasa fon der Rekes gādību.
 
1925.gadā pagasta pašvaldība nolēma būvēt jaunu skolas namu, saņemot 2000 latu lielu valsts pabalstu. Taču lēmums tika mainīts, un skola tika izbūvēta esošā pagastnama telpās.
 
1926. gadā skolu inspektors Milzkalnes skolu novērtēja šādi:".... skolā 4 nodaļas un pirmsskolnieki. Pavisam skolā mācās 56 skolēni, 9 - skolu neapmeklē." Inspektors ieteica vairāk vingrināties karšu zīmēšanā.
 
Arī kara laikā skola turpināja darboties. Pēckara gados skolā par pārzini strādāja Emīlija Mērniece, kura tika uzskatīta par spilgtu personību Milzkalnes skolā.
 
Laika gaitā skolēnu skaits pakāpeniski samazinājās, arī valdības politika paredzēja mazo skolu likvidāciju. Tā 1973. gadā skola tika slēgta.
 
17 gadus bērni dienu no dienas brauca no Milzkalnes uz Tukuma vai Smārdes skolām.
 
Atmodas laikā, kad mazo skolu atjaunošanas ideja atkal kļuva populāra, Tukuma rajona padome nolēma atjaunot Milzkalnes sākumskolu.
 
Tā 1990. gada 1. septembrī skola uzsāka darbu direktora Harija Belcāna vadībā.
 
Šobrīd skola ir 6-gadīga, darbs noris divās ēkās. Šo gadu laikā skola izveidojusi savu emblēmu un ieviesusi savas tradīcijas. Skolas ikdienas dzīve tiek bagātināta un padarīta interesantāka ar dažādiem ārpusstundu pasākumiem. Katru gadu skolā notiek izteiksmīgās runas konkurss, Miķeļdienas gadatirgus, Mārtiņdienas atzīmēšana, 18. Novembra svinīgā stunda, Ziemassvētku koncerts, Zinību nedēļa, Supermeitene, Superpuika, Putnu dienas, Lieldienas, Mātes dienai veltīts pasākums un lielā pavasara Sporta diena. Bieži viesi skolā ir arī dažādi koncerti un teātra izrādes.
 
Skolā veiksmīgi tiek īstenotas šādas interešu izglītības programmas: sporta pulciņš, lasīšanas pulciņš, mākslas pulciņš un ansamblis. Skolēnu un vecāku atsaucība ir liela.
 
Skolas darba vadmotīvs ir respektēt katra skolēna individualitāti, pasargājot to no personības nonivelēšanas, vienlaicīgi attīstot katra bērna pozitīvo ES.
 
2008. gada 5. septembrī tika atklāta Milzkalnes sākumskolas sporta zāle.
 
2020./2021. mācību gada semestrī skolā mācās 90 skolēni. 1. klasē mācību gaitas uzsāka 19 skolēni. Milzkalnes sākumskolā strādā 12 skolotāji. Skolā ir logopēds. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros ir psihologs. 
 
Milzkalnes sākumskolā skolēniem visām klasēm ir brīvpusdienas. Brīvpusdienas saņem arī tie skolēni, kuri nav deklarēti pagasta teritorijā. (Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1.-9.klases skolēni saņem brīvpusdienas).
 
MILZKALNES SĀKUMSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS: ŠEIT
 
Adrese:
Milzkalnes sākumskola, Engures novads, Smārdes pagasts, Milzkalne
LV - 3148
e-pasts: milzkalnes.skola@kopideja.lv
telefons, fakss: 63182273
mobilais telefons: 26516341
 
 
 
Iekšējie noteikumi par Covid-19 izplatības ierobežošanu: ŠEIT