Engures novads

Smārdes kultūras centrs

 
Smārdes K/C atvērts 2009.gadā. Tas izveidots kā piebūve Smārdes pamatskolā.
Kultūras centrā notiek Smārdes pamatskolas un pašvaldības gada nozīmīgākie pasākumi, kā arī citi svarīgi notikumi pagasta dzīvē.
 
Direktores vietniece kultūras jautājumos: 
Līga Dzelzkalēja, mob.tālr. 28301020
slokenbeka@enguresnovads.lv
 
 
  
 
 
 
Smārdes sieviešu vokālais ansamblis "Randevu"
(8 dalībnieces)
- Vadītāja Gita Vanaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkloras kopa „Tautasdziesma"
- Vadītāja Iveta Čilipāne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smārdes pamatskolas skolēnu deju kolektīvs "Dzērvīte"
(45 dalībnieki)
- Vadītāja Līga Grīsle
 
Smārdes pamatskolas vokālais ansamblis un skolas koris
- Vadītāja Elīna Ose