Engures novads

Paziņojums par Ventspils šosejas posma rekonstrukciju21-08-2013

2013. gada 16. augustā ir pabeigta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas

 Tiek izskatītas divas rekonstrukcijas alternatīvas:
  • divjoslu ceļš ar malas joslu;
  • četrjoslu ceļš.
Trases novietojums pilnībā sakrīt ar esošo ceļu, izņemot 5 km garu posmu Pūrē, kur abu alternatīvu gadījumā ir iespējama Pūres apvedceļa izbūve.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.146 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2012. gada 26. martā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Latekoil”.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties vietnē www.eiroprojekts.lv/A10.
 
 
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
kontakttālrunis 29277744
 
 

<< Atpakaļ