Engures novads

Apstiprināts detālplānojums zemesgabalam "Kuģukalni"03-01-2019

Ar Engures novada domes 15.11.2018. lēmumu (protokola Nr.11, 18) ir apstiprināts detālplānojums zemesgabalam "Kuģukalni", apzīmējums kadastrā 90660010238, Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Engures novada pašvaldībā: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads (Pirmdienās no 9.00 – 18.00), Lapmežciema pārvaldē (Ceturtdienās no 9.00 – 13.00 un no 14.00 – 19.00),  kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

<< Atpakaļ