Engures novads

Noslēgts Līgums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ieviešanu11-02-2014

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā* 2014.gada 09.janvārī noslēdza Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024/131. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 605 000,00, no kurām Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 425 000,00.

Projekta ietvaros plānots veikt ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukciju un izbūvi, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
Īstenojot projektu, pieaugs iespēja palielināt centralizētas kanalizācijas sistēmas un ūdensapgādes sistēmas klientu skaitu Engures novada Ķesterciemā.
 
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 21 mēnesis no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Projekta uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 
2014.gada 31.janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu projekta ietvaros. Pretendentu pieteikšanās termiņš tika noteikts 2014.gada 04.marts.
 
 
 * SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā - firmas nosaukums

<< Atpakaļ