Engures novads

Notiks "Piejūra" uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu28-10-2013

„15.11.2013. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Janvāri”.

2013.gada 15.novembrī plkst. 10:00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.
Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā tarifa projekta par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Janvāri” būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Janvāri”.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2013.gada 14.novembrim (kontaktpersona Agnese Alute, t.67873195; agnese.alute@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Janvāri” var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.”
 
 
Informāciju par tarifu izmaiņām skatiet ŠEIT.

<< Atpakaļ