Engures novads

Paziņojums22-08-2013

Engures novada dome 19.02.2013 protokols Nr.2 p.18 ir pieņēmusi lēmumu par detālā plānojuma nekustamajiem īpašumiem „Ērgļi” kad.Nr. 9066 004 0642,

„1.šķērsiela 12.” kad.Nr. 9066 004 0378, „Amuļi” kad.Nr. 9066 004 0643, „Palienas” kad.Nr. 9066 004 0374, „Cimdenieki” kad.Nr. 9066 004 0597, „Esserti” kad.Nr. 9066 004 0428, „Birzmaļi” kad.Nr. 9066 004 0380, „Trijotnes” kad.Nr. 9066 004 0481, „Jūraslīcis” kad.Nr. 9066 004 0420, „Ozolu iela 25” kad.Nr. 9066 004 0002; 0438, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Ar pirmo redakciju varēs iepazīties laikā no 26.08.2013 līdz 17.09.2013. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Engures novada domē „Pagastmāja” Smārdes pagastā, Engures novadā 17.09.2013 plkst.11:00. Rakstiskos priekšlikumus norādot iesniedzēja adresi un personas kodu var iesniegt Engures novada domē „Pagastmāja” Smārdes pagastā, Engures novadā LV3129 līdz 17.09.2013
 
I.Vīdušs
 
22.08.2013
 
 

<< Atpakaļ