Engures novads

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai01-02-2021

2021.gada 10.janvārī Būvvalde ir saņēmusi Būvniecības iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā un planšeti publiskās apspriešanas vajadzībām klēts pārbūvei par tūrisma mītni būvniecības īpašumā “Zuši”, Bērzciemā, Engures pagastā, Engures novadā (kadastra apzīmējums 9050 002 0364). Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli un Būvvalde varētu pieņemt atbilstošu lēmumu ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

Būvniecības ieceres veids, adrese:
Klēts ēkas pārbūve par tūrisma mītni
‘’Zuši’’, Bērzciems, Engures novads, LV-3113
 
Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju:
Darba dienās Engures novada Engures pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:
01.02.2021. līdz  28.02.2021. Engures pagasta pārvaldes telpās.
 
Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:
01.02.2021. līdz  28.02.2021.  Engures pagasta pārvaldē, Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV-3113.
 
Informācija par būvniecības ierosinātāju:
Nosaukums: SIA ‘’ZUŠU SĒTA’’
Adrese: ‘’Zuši’’, Bērzciems, Engures novads, LV-3113
Vienotais reģistrācijas nr. 40203084873
Tālrunis: +371 29130223
 
Informācija par būvprojekta izstrādātāju:
Nosaukums: SIA ‘’ARHITEKTU BIROJS MG ARHITEKTI’’
Adrese: Lapu iela 19-8, Rīga, LV-1002
Vienotais reģistrācijas nr. 40103494972, būvkomersanta reģ. nr. 9446-R
Tālrunis: +371 29251684
 
 

<< Atpakaļ