Engures novads

Paziņojums par detālplānojumu zemes gabalam "Vilciņi"23-10-2013

Paziņojums par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu zemesgabalam „Vilciņi” (apz.kad.Nr.9050 008 0024),“ Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads.

Paziņojam, ka ar Engures novada Domes 2013.gada 15.septembra lēmumu (protokols Nr. 12 p.30) ir apstiprināta detālplānojuma galīgā redakcija zemesgabalam „Vilciņi” (apzīmējums kadastrā 9050 008 0024) Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads.
 
 
 

<< Atpakaļ