Engures novads

Paziņojums par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu21-11-2013

Engures novada dome paziņo, ka 19.11.2013. pieņemts lēmums (protokols Nr.11, p.13) „Par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam apstiprināšanu”.

Ar Engures novada ilgtspējīgu attīstības stratēģiju iepazīties Engures novada pašvaldībā „Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads un pašvaldības interneta vietnē www.enguresnovads.lv, sadaļā „Plānošana”.
 
 

<< Atpakaļ