Engures novads

Paziņojums par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu un sabiedrības līdzdalību izstrādes procesā02-05-2013

Saskaņā ar Engures novada domes 23.04.2013. lēmumu Nr.4, p.30 ”Par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”  uzsākta Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.

 

Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzdevums noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.

Engures novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Engures novada attīstības plānošanā, pieteikties līdzdarbībai:

  • piedaloties darba grupās;
  • piedaloties publiskajā apspriešanā, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikties līdzdalībai līdz 15.06.2013., elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: ilze.turka@enguresnovads.lv vai rakstiski, adresējot to Engures novada pašvaldībai, „Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV3129, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Engures novada pašvaldības interneta mājaslapā www.enguresnovads.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.

Attīstības plānošanas dokumenta izstrādi plānots pabeigt līdz 30.10.2013. Par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Engures novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilze Turka: tālr.63192109, e-pasts: ilze.turka@enguresnovads.lv

<< Atpakaļ