Engures novads

Paziņojums par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2014.- 2030.gadam izstrādes uzsākšanu03-05-2013

Engures novada dome informē, ka uzsāks Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2014.-2030.gadam izstrādi, pamatojoties uz Engures novada domes 23.04.2013. sēdes lēmumu Nr. 4, p.30. Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāja ir Engures novada attīstības plānotāja Ilze Turka. Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties Engures novada domē 17.kabinetā
Pilnu lēmumu skatīt šeit...

<< Atpakaļ