Engures novads

Paziņojums par novada robežu korekciju17-12-2013

Tukuma novada Dome un Engures novada dome izsludina publisko apspriešanu par Tukuma novada un Engures novada robežu korekciju, pamatojoties uz AS ”Komforts” iesniegumu. AS „Komforts” vēlas, lai zemesvienības, kas šobrīd atrodas Engures novada Smārdes pagastā (k.nr.9082 008 0144 , k.nr.9082 008 0253) tiktu pievienotas Tukuma pilsētas un novada administratīvajai teritorijai, tādējādi atvieglojot turpmāko uzņēmuma darbību.

Aicinām iedzīvotājus izteikt savus ierosinājumu vai iebildumus rakstiski par šo ieceri laika posmā no šā gada 16.decembra līdz nākamā gada 17.janvārim, adresējot tos Tukuma novada Domei (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV3101) vai Engures novada Domei („Pagastmāja”, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV3129).
 
Apspriešanas sanāksme, notiks 08.01.2014. plkst.17.30 Tukuma novada Domes Vitrāžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā.
 

<< Atpakaļ