Engures novads

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu par Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību07-10-2013

Būvniecības iecere par biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību nekustamajā īpašumā ‘’Industriālais parks", Smārdes pag., Engures nov., kadastra Nr. 9082 008 0235

Būvniecības ierosinātājs – SIA „EcoBeta”Vienotais reģ. Nr. 40103225644 Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 92-3, Rīga, LV-1050
 Projektētājs – SIA „ARH Stadija”, reģ. Nr. 40003457772, Aldis Polis sert. Nr. 10-0572.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2013.gada 23.oktobrī plkst. 17.00, "Pagastmāja", Smārde, Smārdes pag., Engures novada telpās
Tālrunis uzziņām par Engures novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem - 63192243,  
Atsauksmes var iesniegt līdz 2013.gada 6.novembrim "Pagastmāja", Smārde, Smārdes pag., Engures novada domē. Aptaujas anketas pieejamas www.enguresnovads.lv
 

<< Atpakaļ