Engures novads

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija sākotnējo sabiedrisko apspriešanu" (precizēts)18-10-2013

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, Tālr. 6723 4088.
 
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils - Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka - Tukums II; Krustpils - Daugavpils pasažieru; Krustpils - Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
 
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1.alternatīvais risinājums - vilces jaudu nodrošina  ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 28.novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi;
 
Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami:
·         VAS Latvijas dzelzceļš Gogoļa iela 3, Rīga, vestibilā;
  • Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5;
  • Engures novada dome, „Pagastmāja", Smārde, Smārdes pag., Engures novads;
  • Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums;
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2013.gada  28.novembrim
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
  • 13.novembris, 13:00, „Pagastmāja”, Smārde, Engures novads;
  • 13.novembris, 16:00, Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums;
  • 19.novembris, 18:00, Jūrmala, Lienes iela 2A, dzelzceļa stacija Majori;
  • 21.novembris, 16:00, VAS Latvijas dzelzceļš administratīvā ēka, Gogoļa iela 3, Rīga
Pilns saraksts ar vietām, kur var iepazīties ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību un sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietām un norises laiku ir publicēts Vides pārraudzības valsts biroja interneta mājas lapā un VAS LDZ interneta mājas lapā, sadaļā „Jaunumi” un iesniegts katrā ietekmētajā pašvaldībā.
 
VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis:
+371 29545377; +371 29277744
  
Vairāk informācija - kopējais paziņojums ŠEIT (precizēts no LDz puses 23.10.2013.)

<< Atpakaļ