Engures novads

"Piejūra" paziņojums par tarifa projektu24-10-2013

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) ”Piejūra””, LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3100; 2013.g. 16.oktobrī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 9. marta padomes lēmuma Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika.”
Sabiedrisko pakalpojumu veids
Spēkā esošais tarifs* (bez PVN)**
Piedāvātais tarifs (bez PVN)**
Tarifa palielinājums/samazinājums* (%)
Sadzīves atkritumu
apglabāšana
 
LVL 19.32
EUR 27.49
 
 
LVL 20.34
EUR 28.94
5.3
 
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2014.gada 1.janvāra. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju un izmaksu pieaugumu.
Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var Pils ielā 18, Tukums, Tukuma novads, darba dienās plkst.8.00-17.00, iepriekš sazinoties ar SIA „AAS „Piejūra” valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālr.63123306, mob.tālr. 29186332.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, e-pasts: piejura@tukums.lv, fakss 63123306, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862), e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

<< Atpakaļ