Engures novads
PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PIEŅEMTAJIEM SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFIEM UN PLĀNOTO NEŠĶIROTU SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PIEŅEMTAJIEM SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFIEM UN PLĀNOTO NEŠĶIROTU SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU

21-12-2020
2020. gada 17. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.