Engures novads

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē”27-06-2013

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu
Finansējuma saņēmējs: Engures pagasta pārvalde, reģ. Nr.50000051966
Investīciju projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110/035 
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē- jaunu kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju izbūve, jaunu ūdensapgādes tīklu un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve”, EPP 2013/1 ERAF
Pretendents kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena: Personu apvienībai SIA „Ventars-Jaunmāja”, par kopējo līguma summu 687 000.00  Ls, tai skaitā:
1)      Līgums par 1.kārtu Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē
Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 26.jūnijs. 

<< Atpakaļ