Engures novads

Apstiprināta finansējuma saņemšana Lapmežciema sporta stadiona attīstīšanai11-09-2017

Apstiprināta ES fonda finansējuma saņemšana projektam Lapmežciema sporta stadiona attīstīšana. Projektu realizēs Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)apakšpasākuma Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātes Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ietvaros.

Projekta ietvaros iecerēts attīstīt sporta un sabiedrisko objektu Lapmežciema teritorijā, izbūvējot stadionā publiski pieejamu mūsdienu prasībām atbilstošu tualeti ar ūdens un elektrības pievadu.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 29 957 eiro. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums 26961 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums 2996 eiro.
 

<< Atpakaļ