Engures novads

Apstiprināti projekti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) programmā20-08-2019

Engures novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu vairākiem projekta iesniegumiem, kas bija iesniegti Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projekta iesniegumu atlases konkursā EJZF programmā zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

1. “Meliorācijas sistēmu būve – vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā”. Programmas rīcības nosaukums: atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.
 
Projekta ietvaros paredzēta 274m gara novadkolektora izbūve uz jūru ar 0,1% kritumu. Gar Veco Ķemeru ceļu un tā piegulošajām šķērsielām ir haotiski ceļa grāvji, kuri laika gaitā ir piesērējuši un aizauguši ar krūmiem, kuriem uz doto brīdi nav noteces un ūdens ir stāvošs. Periodos, kad ir lietus Purva ielas un Slocenes ielas uzplūstošie ūdeņi bojā ceļa klātni un apgrūtina ceļa ekspluatāciju, kā arī lietavas periodos gan ceļš, gan ceļam uzplūstošās platības cieš no pārliekā mitruma. Šāda veida kolektora izbūve ļaus netraucēti novadīt ūdeni ar caurteci. Rēķinoties ar to, ka šī teritorija ir intensīvi apbūvēta, tad saskaņā ar būvprojektu ir izraudzīta vispiemērotākā metode šādu darbu veikšanai, lai nodrošinātu netraucētu piekļūšanu novadkolektora darbības vizuālai kontrolei, sakrājušos nosēdumu iztīrīšanai no kontrolakas un novadkolektora skalošanas caur kontrolaku.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 35 000 eiro, no kuriem 90% jeb 31 500 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 3 500 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
Projektu plānots realizēt līdz 21.07.2021.
Projektu vadītāja: Lapmežciema pagasta pārvaldes projektu vadītāja Madara Kundziņa.
 
2. “Kupskalnu parka laipas atjaunošana Bigauņciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā”. Programmas rīcības nosaukums: atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.
 
Projekta ietvaros paredzēts atjaunot gājēju laipu “Kupskalnu parks”, Bigauņciema teritorijā. Esošā laipa ir nozīmīgs tūrisma objekts Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Tā ir iecienīta pastaigu vieta, caur kuru ērti var piekļūt jūras piekrastei ar labiekārtotu pludmali. Laipa uz šo mirkli ir pilnībā nolietojusies un ir nepieciešama pilnīga tās rekonstrukcija.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 100 000 eiro, no kuriem 90% jeb 90 000 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 10 000 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
Projektu plānots realizēt līdz 31.05.2020.
Projektu vadītāja: Lapmežciema pagasta pārvaldes projektu vadītāja Madara Kundziņa.
 
3. “ Zvejnieka zvaigžņu ceļš” (Lapmežciemā). Programmas rīcības nosaukums: Atbalsts zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai.
 
Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai. Projekta realizācijai Engures novada dome organizēs meta konkursu.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 115 000 eiro, no kuriem 90% jeb 103 500 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 11 500 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
Projektu plānots realizēt līdz 30.07.2021.
Projektu vadītāja: Lapmežciema pagasta pārvaldes projektu vadītāja Madara Kundziņa.
 
4. “Noejas uz jūru izveide un pludmalei pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures pagastā.” Programmas rīcības nosaukums: atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.
 
Projektā plānots izveidot un labiekārtot noeju uz jūru un auto stāvvietas Labiešu ielā un pie veselības centra “Engure”, kā arī izveidot nelielu laipas gala platformu Bērzciemā. 
 
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 190 000 eiro, no kuriem 90% jeb 171 000.00 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 19 000 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
Projektu plānots realizēt līdz 2021.gada 10.jūlijam.
Projektu vadītāja: Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Upeniece.
 
5. “Engures Saieta nama ekspozīcijas pilnveide ar interaktīvajiem risinājumiem”. Programmas rīcības nosaukums: Atbalsts zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai.
 
Projektā plānots papildināt Saieta nama esošo vēsturisko ekspozīciju ar interaktīviem stendiem, kas sniegs informāciju par jūrniecības un zvejniecības tēmām.
 
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 17 787.00 eiro, no kuriem 90% jeb 16 008.30.00 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 1 778.70 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
Projektu plānots realizēt līdz 2020.gada 1.jūnijam.
Projektu vadītāja: Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Upeniece.
 
Foto: Toms Leinasars
 
 

<< Atpakaļ