Engures novads

Apstiprināts ELFLA projekts: Aprīkojuma iegāde ar kultūru saistīto aktivitāšu nodrošināšanai07-01-2010

05.01.2010. Apstiprināts Engures novada Domes iesniegatis projekts "Aprīkojuma iegāde ar kultūru saistīto aktivitāšu nodrošināšanai" ELFLA pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta mērķis: sekmēt ar kultūru saistīto sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu un pieejamību Smārdes pagasta iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tiks iegādāta skaņas aparatūra Smārdes brīvā laika aktivitāšu un kultūras centrā par kopējo summu 3507,17 Ls, ELFLA finansējums- 2173,87 Ls

<< Atpakaļ