Engures novads

Apstiprināts ELFLA projekts: Engures novada Engures pagasta Plieņu un Ķesteru ielu rekonstrukcija17-05-2010

2010.gada februāri Engures novada dome iesniedza projekta iesniegumu „Engures novada Engures pagasta Plieņu un Ķesteru ielu rekonstrukcija” lai pretendētu uz Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējumu lauku attīstības programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu projektu atbalstīt. Projektā ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju, noklāt ar asfalta segumu ielas Ķesteru un Plieņu Engures pagasta Ķesterciemā un Plieņciemā. Projekta mērķis ir Engures pagasta ceļu stāvokļa uzlabošana, plānveidīgi veicot ielu asfaltēšanu. Iepirkuma procedūrā uzvarēja SIA „Šlokenbeka”. Projekta kopējās izmaksas 39163.22 Ls, publiskais finansējums 215.70 Ls.

<< Atpakaļ